Instrukcja montażu płyt warstwowych w układzie poziomym.