product main image product main image (small)

Thermano Roof tepelněizolační panely PIR

VÍC NEŽ ALTERNARIVA PRO MINERÁLNÍ VLNU A POLYSTYREN

Thermano je revolucí na trhu s tepelnou izolací. Jeden panel izoluje téměř dvakrát lépe než stejně tlustý polystyren nebo minerální vlna.
Tepelná izolace z polyuretanu je přitom bezpečná a nenasákavá, což z ní činí dokonalý tepelněizolační materiál na dlouhá léta.

Panely Thermano jsou univerzálně použitelným materiálem. To znamená, že mohou být montovány jako izolace podlahy, izolace stěny, ploché a šikmé střechy. V tom posledním případě je značnou výhodou panelů Thermano možnost montáže izolace na krokve, což zcela eliminuje problém vzniku termických mostů.

 

Panely Thermano jsou charakteristické:

  • vysokou odolností proti stlačení (20 t/m2)
  • trvanlivostí – panely neztrácejí během let své tepelněizolační vlastnosti
  • nízkou hmotností – relativně menší tloušťka izolace a nízká hustota materiálu, ze kterého jsou panely vyrobeny, snižují celkovou hmotnost střechy, díky čemuž je možné omezit náklady na nosnou konstrukci až o 15–20 %.

 

Referenční položky

Obchodní centrum Riviera

Obchodní centrum Riviera v Gdyni je jedním z největších objektů tohoto typu v Polsku.
Pro zabezpečení budovy proti nízkým a vysokým teplotám jsou použity panely tloušťky 120 mm. Celková plocha tepelněizolační vrstvy dosáhla 35 tis. m2

Více...

Technické parametry

Panely Thermano se vyskytují ve dvou základních variantách: standardní panely s rozměry 2400 x 1200 mm a menší varianta s rozměry 1200 x 600 mm. Existuje možnost objednávky panelů nestandardní délky.

Název Thermano – tepelněizolační panely PIR
Druhy zámků (spojení panelů) TOP (plátování)
Obklad mnohovrstvá s podílem hliníku
Celková šířka [mm] 1200
Modulární šířka (krytí) [mm] 1185
Tloušťka pěny PIR [mm] 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 113 / 120 / 125 / 140
Standardní délka [mm] 600 (malé panely); 2400 (standardní panely)
Regulovaná délka [mm] max. 5000
Součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] 0,023
Objemová hustota [kg/m³] 30
Odolnost proti pronikání vodní páry [μ] 50-100
Pevnost v tlaku tlakové napětí 200 kPa (20 t/m²) při 10% deformaci
Třída reakce na oheň euro třída E pole EN ISO 11925-2
Certifikáty CE podle 13165:2001; splňuje požadavky unijní směrnice 2012/31/UE
Modulární délka krytí [mm] 585 (malé panely); 2385 (standardní panely)

Hlavním materiálem používaným ve výrobě panelů Thermano je polyisokyanurát (PIR), který je z obou stran zajištěn plynotěsným obkladem, který se skládá z několika vrstev polymerů a hliníkové fólie.

Vysoká plynotěsnost obkladů THERMANO zaručuje po dlouhou dobu stabilitu tepelněizolačních vlastností na rozdíl od jiných materiálů na bázi polyuretanu, které nejsou zabezpečeny takovými obklady, např. montovaných metodou nástřiku (in situ).

Jádro panelů (PIR) vzniká jako výsledek polymerizace dvou hlavních složek: polyolů a isokyanátů s dodatkem modifikujících látek. Má strukturu zamčených buněk, což znamená, že tento materiál je podstatnou překážkou pro kapilární vzlínání vody a difuzi vodní páry.

Panely jsou charakteristické výbornými mechanickými vlastnostmi, trvanlivostí, nízkou nasákavostí a jinými fyzikálně-chemickými vlastnostmi, které je předurčují pro použití v těch nejnáročnějších stavebních prostředích.

Tloušťka Thermano Agro a součinitel tepelné izolace

Panely jsou dostupné v tloušťkách od 40 do 140 mm. V současné době je součinitel prostupu tepla pro střechy roven U = 0,18 (W/m²K). Tyto požadavky splňuje panel Thermano s tloušťkou 125 mm. Pro stěny je U = 0,23 (od 2017 r.) doporučená tloušťka stěn je 100 mm. Pro podlahy je U = 0,30 (od 2014 r.) doporučená tloušťka 80 mm.

Druhy spojení panelů

Zámek TOP (plátování)

Zámek MASTER (pero -drážka)

Tepelná izolace celé stavby

Tepelná izolace šikmé střechy

Panely se ideálně hodí pro montáž na šikmé střechy v novostavbách i pro rekonstrukci.

Unikátní výhodou Thermano je možnost montáže ve třech variantách: na krokve, pod krokvemi a mezi krokvemi (smíšená varianta).

Tepelná izolace ploché střechy

Panely se ideálně hodí pro montáž na ploché střechy v novostavbách i pro rekonstrukci. Panely jsou přizpůsobeny pro montáž na všech nosných podkladech, mj. na: krokvích, trapézovém plechu nebo betonovém stropu.

Tepelná izolace zelené střechy

Thermano je ideální izolací pro zelené střechy v tradičním systému, a to jak v extenzivním (mechy, lišejníky, byliny, trávy), tak v intenzivním provedení (keře, stromky, stromy).

Tepelná izolace trojvrstvé stěny

Thermano se ideálně hodí jako tepelně izolační vrstva pro izolaci trojvrstvých stěn a také pro zateplení základových stěn v novostavbách i rekonstruovaných objektech.

Tepelná izolace podlahy

Thermano funguje jako tepelněizolační vrstva pro nevytápěné i vytápěné podlahy, balkony, terasy a také v nejnáročnějších konstrukcích teras nad vytápěnými místnostmi.

Vnější vrstva panelů je hliníková, díky čemuž odráží teplo vytvořené podlahovým topením a směruje ho dovnitř budovy.

Zeptejte se na tento produkt

Klepnutím sem můžete procházet soubor nebo ho pustit

Your browser doesn't have Flash, Silverlight or HTML5 support.

Přílohy

pdf
Technický list - Thermano4.93 MB
pdf
Klasifikace v oblasti reakce na oheň - Thermano a Thermano Agro1.46 MB
pdf
PROHLÁŠENÍ O UŽITNÝCH VLASTNOSTECH Thermano 32_10_13165167.05 KB
pdf
PROHLÁŠENÍ O UŽITNÝCH VLASTNOSTECH Thermano AGRO 33_4_13165165.71 KB
pdf
PROHLÁŠENÍ O UŽITNÝCH VLASTNOSTECH Thermano AGRO 33_4_13165165.71 KB
pdf
Katalog - Thermano (CZ)1.48 MB
pdf
Katalog - bytová výstavba (CZ)4.59 MB
pdf
Katalog - průmyslová a zemědělská výstavba (CZ)4.73 MB
7z
Projekční soubory - Thermano plochá střecha (Archicad)1.3 MB
7z
Projekční soubory - Thermano plochá střecha (Revit)783.01 KB
7z
Projekční soubory - Thermano podlaha (Archicad)1.33 MB
7z
Projekční soubory - Thermano podlaha (Revit)1.01 MB
7z
Projekční soubory - Thermano (soubory DWG)3.05 MB
pdf
Obecné obchodní podmínky (PL)142.09 KB

.

?