Z hlediska několika posledních dekád představují sendvičové panely revoluční řešení ve stavebnictví.
Podle definice jde o samonosný prvek, který plní současně dvě funkce – přepážky (střešní či stěnové) a tepelné izolace.

6 důvodů, pro si vybrat sendvičové panely

Sendvičové panely jsou dostupné na trhu v podobě prvků s různými:

 • délkami (od 2 do 18 metrů)
 • tloušťkami (od 40 do 230 mm)
 • jádry (polystyren, minerální vlna, polyuretan)
 • profilováním (hladké, mikroprofilování, clearline, drážkování atd.)
 • ochrannými plášti (SP polyester, SP polyester Perla Mat, Cesar PUR 55, aluzinek), panely se vyskytují rovněž s plášti z nerezové oceli
 • barvami plášťů (jak vnějších, tak vnitřních)

Každý panel se skládá z několika vrstev: jádra s termoizolačním materiálem, ocelových plášťů (vnějšího a vnitřního) a nátěrů chránících proti mechanickému poškození a korozi.

 

DŮVOD Č. 1

„ČAS JSOU PENÍZE“

Porovnejme tedy dvě oblíbené technologie výstavby budov, určených např. ke skladování.
V prvním případě bude funkci vnějších příček plnit třívrstvá stěna, ve druhém sendvičové panely.

Investor, který se rozhodne pro řešení číslo jedna, bude muset počítat s tím, že zadá provedení následujících úkonů: vybudování zdi, montáž tepelné izolace a následně povrchové vrstvy.

V případě stavby ze sendvičových panelů bude proces výstavby objektu podstatně jednodušší, rychlejší a především levnější. Panely představují hotové prvky připravené k rychlé montáži na libovolné, např. ocelové konstrukci.

S ohledem na současnou situaci na stavebním trhu hraje doba výstavby klíčovou roli v procesu optimalizace nákladů. Čím rychleji objekt vznikne, tím více ušetříme na nákladech na stavební práce, které v průběhu posledních let značně narostly. Krátký termín předání objektu do provozu znamená také rychlejší zahájení jeho užívání, což v případě podnikatelských záměrů urychluje dosažení zisků z investovaných prostředků.

DŮVOD Č. 2

„TŘI JÁDRA NEBOLI ŘEŠENÍ URČENÁ PRO KONKRÉTNÍ VYUŽITÍ“

Sendvičové panely jsou dostupné ve třech základních variantách. Každá z variant má jinou výplň panelu. Existují tedy materiály s jádrem z polyuretanu, minerální vlny nebo polystyrenu. Každé řešení je určené pro konkrétní využití.

Sendvičové panely s jádrem z polyuretanu

Polyuretan je nejlepší z běžně používaných termoizolačních materiálů na trhu. Po mnoha letech dominance starších materiálů, např. minerální vlny nebo polystyrenu, našel konečně místo, které mu patří, a to dokonce nebo spíše především v bytové výstavbě v podobě panelů z tvrdé polyuretanové pěny – Thermano.

Sendvičové panely s tímto jádrem se vyznačují zejména mimořádnými termoizolačními vlastnostmi. Součinitel lambda na úrovni 0,022 W/mK nemá konkurenci a díky tomu volí tento druh materiálu investoři, kterým záleží na snížení nákladů na vytápění objektu.

Jiným přínosem, který plyne z použití panelů tohoto druhu, je úspora místa uvnitř budovy. Příčky s lepší tepelnou izolací mohou mít menší tloušťku stěny (ve srovnání s panely jiného typu nebo zděnými příčkami) a přitom si zachovat stejné termoizolační vlastnosti.

Stejně důležitou předností je nízká hustota materiálu, z něhož je vyrobené jádro (40 kg/m3). Tato vlastnost značně usnadňuje montáž, není totiž nutné použít speciální stavební stroje na místě výstavby.

Sendvičové panely s jádrem z minerální vlny

Druhý typ panelů má dvě přednosti – odolnost proti ohni a akustickou izolační schopnost. Jednou z vlastností minerální vln je jejich chování při požáru. Vybrané panely, které vyrábí Balex Metal, jsou klasifikované jako EI 240, což znamená, že jak těsnost, tak požární odolnosti příčky je zachovaná po dobu 240 minut. To je dostatečně dlouhá doba na bezpečné opuštění budovy a možnou minimalizaci ztrát vzniklých v důsledku požáru.

Druhá přednost je důležitá v případě, pokud má přepážka chránit také před nadměrným hlukem. Nejlepší varianty panelů se vyznačují dobrou akustickou izolační schopností, což lze v praxi charakterizovat ukazatelem akustické izolační schopnosti na úrovni až 33 db.

Panely s jádrem z polystyrenu

Historie sendvičových panelů začala právě u polystyrenu. Tento druh jádra však ztratil svoji oblibu a byl postupně vytlačován minerální vlnou a následně především polyuretanem.

Při porovnání všech tří druhů panelů se polystyren z hlediska termoizolačních vlastností umístil mezi minerální vlnou a polyuretanem, je ale horší než vlna z hlediska požární odolnosti.

Sendvičové panely s jádrem z polystyrenu však představují úspornější řešení a lze je s úspěchem používat tam, kde nejsou přísné požadavky na požární odolnost a termoizolační vlastnosti.

Spojování panelů

Panely lze podle potřeby rovněž vzájemně spojovat. Týká se to materiálu s jádrem z polyuretanu a minerální vlny. Toto řešení je možná jak u panelů s viditelným spojem (panely typu standard), tak se skrytým spojem (panely typu plus).

DŮVOD Č. 3

„A CO TAK... SPOJIT NĚKOLIK BAREV?“

Kromě základních funkcí průmyslových objektů se stále více pozornosti věnuje rovněž vnějšímu vzhledu. Na tom, jak vypadá místo, kde provozujeme svoje podnikání, ať už to je skladová hala, výrobní závod, nebo autosalon, často závisí vytvoření důvěry k dané značce. Proto se v poslední době stává velmi důležitý individuální vzhled budovy, který může investor vytvořit.

Balex Metal má ve své nabídce řadu zajímavých řešení, počínaje výběrem profilů přes druh nátěru (např. matný) a konče barevností plášťů (více než 30 různých barev).

Různé vybrané vzory je možné vzájemně libovolně spojovat, takže lze dosáhnout nevšedního efektu, který přitahuje pozornost a také zdůrazňuje charakter provozované činnosti bez ohledu na to, zda jde o styl bližší klasice nebo moderním směrům.

Vzhledem k povrchu panelů, který není porézní, lze panely snadno a rychle čistit. K mytí jsou nejvhodnější běžné vysokotlaké čističe. Povrch materiálu je zcela odolný proti působení proudu vody, takže pravidelně čištěný objekt může po dlouhá léta vypadat jako nový.

DŮVOD Č. 4

„VŠECHNY MATERIÁLY OD JEDNOHO VÝROBCE“

Panely Balex Metal lze nakoupit spolu se sadou příslušenství. Jde o různé doplňky (v libovolné barvě nebo v barvě panelu), spojky různého druhu umožňující montáž panelů k libovolnému podkladu (ocel, železobeton nebo dřevo). Investor může rovněž vybírat ze široké palety těsnění a ucpávek, které zajišťují maximální těsnost příček.

Pokud se rozhodneme pro sendvičové panely, měli bychom se také zamyslet nad zajištěním co nejlepšího přístupu světla. Zajišťují ho prostupy a světlíky z polyesteru, k nimž se dodávají rovněž příslušné doplňky. Díky tomu vypadá celý objekt vkusně a je dobře chráněný proti venkovním podmínkám.

DŮVOD Č. 5

„PŘEDSTAVIVOSTI SE MEZE NEKLADOU“

Objekty ze sendvičových panelů lze libovolně aranžovat. Materiál se snadno zpracovává, takže navržené budovy mohou mít okna a vrata v libovolně zvolených místech.  

DŮVOD Č. 6

„UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ“

Při cestách křížem krážem Evropou nelze přehlédnout stovky objektů postavených ze sendvičových panelů. Zajímavé je, že to nejsou výlučně objekty s průmyslovým určením. Stále častěji se v této souvislosti hovoří o bytové výstavbě a v mnoha projekčních kancelářích dokonce vznikají hotová řešení pro tyto aplikace.

Sendvičové panely mají stěnové a střešní varianty, přičemž v této podobě se s nimi nejčastěji setkáváme u objektů následujícího typu:

 • sklady a logistická centra
 • výrobní haly
 • dílny
 • • chladírny a mrazírny (konkrétně chladírenské panely PU-F)
 • autosalony
 • obchody
 • sportovní a rekreační objekty (bazény, arény, haly)