Rychle se montuje, má skvělé izolační schopnosti a nepohlcuje vlhkost. Ale bude plavat? Rozhodli jsme se otestovat izolační panel Thermano opravdu netypickým způsobem!

Plavba – ne na kajaku, ale na tepelné izolaci!

Je tepelná izolace PIR odolná proti působení vody? Extrémní test výrobku.

Rychle se montuje, má skvělé izolační schopnosti a nepohlcuje vlhkost. Ale bude plavat? Rozhodli jsme se otestovat izolační panel Thermano opravdu netypickým způsobem!

Tepelná izolace na výletě

Ústí řeky Piaśnici do moře ve vesnici Dębki každoročně přitahuje turisty z celého Polska a nabízí jim nádherné výhledy, možnost koupání v řece i v moři a také odpočinek na pláži. Přirozeným působením vody a větru se okolí rok od roku mění a umožňuje znovu a znovu objevovat tatáž místa. Ústí řeky rádi navštěvují také kajakáři, kteří používají přístav, jenž je určen přímo pro ně a nachází se v této oblasti.

Na místě nás vítá slunečné počasí a příjemná, lehká bríza. Přijeli jsme na dovolenou? Ne! Jacek Łazuka, expert na tepelnou izolaci, jehož někteří z vás můžete znát ze sérií videí, jež jsou věnována této problematice, tady plánuje prověřit jednu z nejdůležitějších vlastností tepelněizolačních panelů – odolnost proti působení vlhkosti.

Nebude ale měřit μ ani oblékat laboratorní plášť. Místo toho zkusí plavat na moři na jednoduchém voru z panelu Thermano. V okamžiku před zkouškou má nějaké obavy, které se týkají výtlaku, ale současně doufá, že z tohoto pokusu vyjde suchou nohou. Jak říká na kameru, která ho celý den pečlivě hlídá: „Je riziko, je legrace.“

Vlastnosti dobrého „voru“

Při výběru tepelné izolace bychom podle Jacka měli věnovat zvláštní pozornost její odolnosti proti nasákavosti a působení vody. Obvykle neplánujeme ji vystavovat přímému vlivu deště nebo sněhu, ale během používání se přesto izolace často dostane do styku s vlhkostí. Proč? Difuzně otevřené materiály, které dýchají, propouští vzduch a spolu s ním se do jejich vnitřku dostává i vodní pára. Při jejím ochlazování se začíná kondenzovat na povrchu a uvnitř panelů. Zamrznutí takto nahromaděné vody by znamenalo pro naše izolační snahy opravdovou katastrofu, protože led zhoršuje tepelněizolační vlastnosti řádově několikanásobně.

Jak se tedy bude chovat panel Thermano, který hodíme do vody? Dojmy z testů před samotnou zkouškou jsou pozitivní, protože nejenom plave po vodě, ale také unese hmotnost Jacka. Ponoření materiálu není velké, panel se chová stabilně a všechno ukazuje na to, že cesta k moři může být ve finále úspěšná.

Co je to Thermano?

Panel vyráběný z velké části z polyisokyanurátu (nástupce polystyrenu a minerální vlny) je z obou stran chráněn plynotěsným obkladem, který se skládá z několika vrstev polymerů a hliníkové folie. Má vysokou pevnost, nízký součinitel tepelné vodivosti a při styku s otevřeným ohněm nemizí, ale mění se na tepelně a mechanicky odolné okuje. Tyto výjimečné vlastnosti ocenili američtí konstruktéři, kteří byli zodpovědní za kosmické programy a použili polyuretan modifikovaný isokyanáty (PIR) jako izolant v raketoplánech.

Je čas na plavbu

Několik minut po prvních testech už Jacek zahajuje plavbu po proudu řeky Piaśnici. Improvizovaný vor z panelu Thermano se chová neobvykle dobře – nepropadá se, neláme se a neponořuje se! Panel použitý na testy je standardním výrobkem s rozměry 1,2 × 2,4 m, bez jakýchkoliv dalších úprav. Přijel do Dębek přímo ze skladu. O chvíli později plavba bezpečně končí u břehu. Je čas vytáhnout vor z vody a prověřit, v jakém je stavu.

Na začátku je třeba zkontrolovat, jestli panel nasákl vodu. To je velmi důležité, protože voda v tepelné izolaci dokáže snížit součinitel tepelné izolace až o 85 %! Panel, který jsme vytáhli z vody, nařízneme nožem, abychom zjistili, jestli uvnitř nenastaly změny barvy, které souvisí s penetrací kondenzátu. Zvlhčený materiál je charakteristický jinou barvou. Zkouška prokázala, že Thermano voda nebyla nasáta dovnitř, čehož důkazem je světlá barva pěny uvnitř panelu.