Výběr tepelné izolace je přímo spojený  s náklady na provoz domu. Doporučujeme zvážit, na co se při výběru tepelného izolačního materiálu soustředit.

Než zateplíte dům, aneb o tepelné izolaci třídy A++

Výběr tepelné izolace je přímo spojený  s náklady na provoz domu. Stejně jako nákup tepelného čerpadla, energeticky úsporné pece nebo fotovoltaických článků je to investice, která se vrací v čase. Doporučujeme zvážit, na co se při výběru tepelného izolačního materiálu soustředit.

Koeficient přenosu tepla

Při nákupu televizoru věnujeme pozornost počtu palců, při výběru počítače na velikost paměti RAM nebo typ procesoru, v případě nákupu materiálu pro izolaci domu bude klíčovým faktorem lambda (označená symbolem λ). Čím je tato hodnota nižší, tím lepší jsou izolační vlastnosti materiálu.

Mezi materiály na trhu běžně  dostupnými rozlišujeme:

  • desky PIR (λ=0,023 W/mK)

  • styrodur XPS (λ=0,032 W/mK)

  • polystyren EPS (λ=0,036 W/mK)

  • minerální vlnu (λ=0,040 W/mK)

V tomto pořadí mají tvrdé desky PIR v plynotěsném obložení Thermano  izolační třídu A ++, která  o 50 % lépe termicky izoluje než druhé desky v pořadí XPS. Uvedené hodnoty lambda se mohou mírně lišit v závislosti na typu produktu.

*PUR bez plynotěsného obložení
** nejteplejší varianty pórobetonu

Není lambda jako lambda

Jen málo výrobců udává  lambdu stárnutí, tj. takovou, která odpovídá tepelným izolačním vlastnostem po instalaci materiálu v objektu, většinou výrobci udávají deklarovanou lambdu, tj. takovou, kterou má výrobek přímo po opuštění výrobní linky. Výrobce desek PIR Thermano udává u svého výrobku  lambdu stárnutí, což Vám umožňuje předpovědět, jak účinně bude tento materiál chránit Váš dům před chladem a teplem.

Odolnost vůči vlhkosti

Kolikrát jsme mohli spatřit stavbu s částečně instalovanou tepelnou izolací? To je známý pohled, protože je velmi vzácné, aby dodavatel dokončil práci za jeden den. Co se stane s materiálem vystaveným vlhkosti? To není těžké předvídat. V případě EPS polystyrenu, styroduru XPS nebo PIR desek to nehrozí, ale minerální vlna kamenná nebo skelná  absorbuje vodu a trvale se mění její tepelně izolační vlastnosti.

Princip fungování je jednoduchý - přítomnost vody způsobuje částečnou náhradu lambdy izolačního materiálu lambdou vody, která je v případě vlny dokonce 15 krát horší (λD 0,040 vs. λ 0,600). Proto je velmi důležitým parametrem dlouhodobá absorpce vody. Čím vyšší je poměr, tím větší je riziko ztráty izolačních vlastností.

Tloušťka materiálu

Čím  lepší je izolační materiál, tím menší může být jeho tloušťka, aby materiál vyhovoval stavebním normám. Vždy po několika letech  jsou tyto normy zpřísněny, a to je spojeno s potřebou použití silnějších vrstev tepelné izolace. Proto je moderní konstrukce založena na materiálech, které lze instalovat nejen mezi krokvemi, ale i na krokvích.

Toto řešení nevyžaduje snížení stropu v podkroví, především Vám ale umožňuje zbavit se problému tepelných mostů -  přerušení tepelné izolace. Materiálem běžně používaným pro izolaci krokve jsou Thermano desky.

 

Reklamy na různé výrobky pro tepelnou izolaci přesvědčují cenou, méně často koeficientem lambda.Budeme-li stavět dům na celá léta, stojí za to věnovat chvíli času a blíže se podívat na vlastnosti materiálů deklarované výrobcem. Může se ukázat, že při nákupu materiálu a při jeho instalaci draze zaplatíme za pochybnou  kvalitu výrobku, což bude představovat vícenásobné náklady na provoz budovy.

Hlavní kategorie materiálů pro tepelnou izolaci budov

Nabídka tepelně izolačních materiálů je tak široká, že každá kombinace bude mít určitou konvenci. Nejčastěji používané kategorie výrobků jsou uvedeny níže, tj. desky PIR, polystyren, styrodur a minerální vlna (s konvenčním dělením na lehkou [do 40 kg/m3] a těžkou [více než 100 kg/m3].