Kolik stojí sendvičové panely, jak je namontovat a kde se dají nejlevněji koupit? Zde je krátký úvod do tématu sendvičových panelů. 

Sendvičové panely – co je dobré o nich vědět?

Co je to sendvičový panel?

Sendvičový panel je materiál, který slouží k obkládání stěn a střech budov. Tvoří jej jádro z tepelné izolace umístěné mezi plechovými obklady. Jedná se o obkladový, nikoliv nosný materiál. Nosnou funkci totiž neplní samotné panely, ale kovová kostra, k níž jsou panely uchyceny.

Základním hlediskem pro odlišení typů sendvičových panelů je druh použitého izolačního materiálu. Na trhu jsou panely s jádrem z polystyrenu, minerální vlny a polyuretanu (polyisokyanurátu – PIR).

Liší se od sebe hlavně parametry tepelné a akustické izolace, reakcí na oheň a také hmotností.

łączenie płyt warstwowych zamkami

Proč sendvičové panely?

Tento materiál získal popularitu díky řadě svých – především ekonomických – vlastností. Při srovnání skeletové technologie (využívající sendvičové panely) s tradiční výstavbou (tj. zděnými stavbami) vykazují sendvičové panely značnou převahu ve dvou ze tří klíčových kategorií:

1. Přímé náklady

Náklady na stavbu objektu jsou v případě obou technologií obdobné.
Ve srovnání je zohledněn nákup stavebních materiálů, náklady na práci a na dopravu

 

2. Doba výstavby

Výstavba objektu pomocí tradiční technologie, tedy zdění, zabere minimálně 6–7 měsíců. 
Stejná investice by byla s použitím sendvičových panelů hotová sotva za 1 měsíc.
Doba výstavby má klíčový obchodní význam. V případě výrobních nebo skladových prostor znamená dřívější odevzdání objektu k užívání rychlejší návratnost investovaných nákladů.

Stavba se skeletovou technologií se montuje. Připravené konstrukční a obkladové prvky jsou dopraveny na stavbu a skládají se jako stavebnice. Není třeba čekat na vyschnutí konstrukce.

3. Technologie

V případě některých odvětví jsou velmi důležité technologické požadavky, jež se týkají konstrukce. Skeletová stavba je realizována suchou technologií, v níž není použita voda. Omezuje se na montáž nosné konstrukce, na niž se pomocí vrutů upevní obklady (sendvičové panely).

Stavby realizované pomocí tradiční technologie, tedy zdění, vyžadují použití značného množství vody. 
Tato je nezbytná pro přípravu malty, k vylévání betonu nebo k omítání.

V některých odvětvích, např. v dřevozpracujícím nebo farmaceutickém průmyslu a všude tam, kde výrobní podmínky vyžadují zachování konstantní vlhkosti, nelze objekty stavět mokrou technologií.

profilowanie płyty warstwowej

 

hala z płyty warstwowej balex metal

Jak montovat sendvičové panely na stěně / na střeše?

Montáž sendvičových panelů je rychlá a jednoduchá. Praxe ukazuje, že montáž 600 m2 představuje cca 8 hodin práce pro zaučenou skupinu několika pracovníků.

Jednotlivé etapy montáže sendvičových panelů na stěny a střechy vypadají následovně:

1. doprava materiálů na staveniště: sendvičové panely, prvky nosné konstrukce (za studena ohýbané profily), příslušenství (např. klempířské prvky, spojky, těsnění); firma Balex Metal je schopna dodat všechny potřebné prvky přímo na místo stavby;

2. vykládka dopraveného materiálu pomocí stavební techniky;

3. montáž nosné konstrukce – příčky, sloupy, vazníky;

4. sejmutí ochranné folie z panelů;

5. montáž sendvičových panelů na nosné konstrukční prvky pomocí spojek;

6. utěsnění spojů panelů a klempířských prvků.

Kolik vrutů je zapotřebí k montáži sendvičového panelu? To je jedna z nejčastějších otázek, která se objevuje během příprav stavby. Podle velmi hrubého odhadu lze předpokládat 1,1 ks vrutu (spojky) na každý m2 panelu. Přesný počet spojek a jejich rozmístění je třeba dohodnout s projektantem nebo dodavatelem materiálů.

 

Jak na střeše, tak na stěnách je možné použít libovolný druh sendvičových panelů. V závislosti na požadavcích to může být:

Panely jsou vhodné pro všechny typy staveb. Fantazii se meze nekladou. Sendvičové panely se nejčastěji používají v průmyslu, ale přesto se najdou jednotlivé případy obytných staveb vytvořených z nich.

płyta warstwowa mikroprofilowanie

Kvůli rychlé montáži a velké krycí ploše se ze sendvičových panelů staví:

  • skladovací haly,
  • logistická centra,
  • sportovní objekty,
  • chladírny, mrazírny, 
  • velkoplošné obchody,
  • výrobní haly,
  • kancelářské budovy.

Sendvičové panely lze kombinovat s jinými řešeními, oblíbené je např. použití panelů pro ochranu dělicích příček v nákupních centrech, jejichž střecha je provedena jako tzv. „sendvič“, tj. z trapézového plechu, tepelné izolace (např. panelů PIR Thermano) a hydroizolační membrány.

płyta warstwowa dachowa i doświetla