Inteligentné mestá – to je ďalší krok rozvoja, ktorý prichádza po inteligentných domoch. Nemecké mestečko Bottrop dostalo svoju druhú šancu a znovu sa prebúdza k životu. Prišlo rozhodnutie – mesto sa musí stať ekologickým mestom budúcnosti – namiesto starej baníckej osady.

Mestečko Bottrop sa donedávna ničím nelíšilo od iných priemyselných miest a mestečiek v Porúrí, našťastie leží v blízkosti dôležitých cestných a železničných koridorov. Baňa, rafinéria a niekoľko priemyselných závodov zamestnávali miestnych obyvateľov a predstavovali základ, na ktorom sa mesto mohlo rozvíjať. V súčasnosti má baníctvo čoraz menší význam. Poklesla ťažba, výrazne sa obmedzilo množstvo pracovných miest. Mestu hrozila v najlepšom prípade stagnácia. Krízu pocítili aj imigranti zo strednej Európy, ktorí tu prišli za chlebom, predovšetkým zo sliezskeho mesta Gliwice, partnerského mesta Bottropu. Pracovali v bani, dokonca si založili aj vlastný futbalový klub FC Polonia Bottrop e.V. Imigranti aj ostatní obyvatelia sa v poslednom čase stali príjemcami rozsiahlej akcie, ktorej cieľom je urobiť z Bottropu inovatívne mesto. Dnes sa o tom hlasno hovorí nielen v Porúrí, ale aj v celom Nemecku. Čoskoro sa o výsledkoch technologickej a mentálnej revolúcie, istého pokusu na mestskom tkanive, dozvie celá Európa.

 

Smart City

Cieľ, aký si stanovila samospráva mesta Bottrop, bol jasný, ale jeho dosiahnutie mimoriadne ťažké. Zatiaľ čo sa na území Európskej únie majú do roku 2050 obmedziť emisie CO2 o 50 percent, v tomto meste to chcú dosiahnuť už do roku 2022. Zdá sa, že úspech je veľmi blízko, keď zohľadníme, že sa mestu už podarilo znížiť emisie až o 28 percent. Nebolo by to však možné, keby k problému nepristúpili v takom širokom meradle. Pretože sa do projektu zapojilo celé mesto, bez výnimiek. Dôkladnou a úplnou termomodernizáciou postupne prechádzajú celé sídliská a verejné budovy, všade sa objavujú aj solárne inštalácie.

Šetrenie energiou alebo získavanie energie z obnoviteľných zdrojov má premeniť vzhľad dávneho, zadymeného Bottropu. Dnešné heslo mesta je Blue Sky – Green City. Skoncovať so znečistením, s postindustriálnou krajinou a vysokými prevádzkovými nákladmi starých domov a budov. Má byť zeleno, lacno a moderne. Na splnenie tohto cieľa sa vytýčilo päť oblastí pôsobenia: bývanie, práca, energia, mobilita a mesto. Tento inteligentný plán by pravdepodobne nemal šancu na úspech bez vytrvalosti a odhodlania miestnej samosprávy, obrovských propagačných akcií, podpory skoro 70 partnerských firiem a pomoci až 14 vedeckých centier, ktoré poskytujú jednotlivým projektom odborné poradenstvo a zázemie.

Projekt je financovaný predovšetkým z verejných zdrojov a rôznych typov dotácií. Konzorcium, ktoré program iniciovalo, počíta s tým, že keď sa misia mesta Bottrop konečne uskutoční, adaptujú už overený nápad aj iné mestá v Nemecku, ako aj v ostatných európskych štátoch.

 

Iniciatívy pre mesto a jeho obyvateľov

Rok 1963 je pre mesto Bottrop podstatný. Vtedy začal rozkvitať priemysel a začala sa veľká výstavba. Postavili sa obrovské štvrte rodinných domov, v ktorých začali bývať robotníci a ich rodiny. Dnes tieto budovy predstavujú tri štvrtiny všetkých budov a práve získavajú druhý život. Vo veľkej miere prechádzajú termomodernizáciou. Zatepľujú sa steny, vymieňajú sa okná za energeticky úsporné a doterajšie inštalácie nahrádzajú oveľa modernejšie systémy, často tvorené tepelnými čerpadlami a podlahovým kúrením. Bežnými sa stali celé steny a strechy pokryté solárnymi panelmi. Taká inštalácia, umiestnená iba na jednom dome, dokáže ročne vyrobiť 22 000 kW el. energie. Keď sa zohľadní spotreba modernizovaného domu strednej veľkosti, ktorá je na úrovni približne 19 000 kW ročne, predstavuje nadvýroba 3000 kW. Vďaka vytvorenej mikrosieti energetických kooperačných centier (distribúcia, skladovanie) môžu nadbytočnú energiu poskytnúť iným alebo predať.

Takto sa konzumenti stávajú prozumentmi. Energiu nielen využívajú, ale ju aj sami vyrábajú. Finálne má vzniknúť 10 elektroteplární typu Home Power a až 100 malých mikroelektroteplární v miestnych, sídliskových sieťach. Plánuje sa aj získavanie energie z tzv. komunálnej biomasy, ako aj výstavba ekologických čističiek odpadových vôd. Mnoho budov je vybavených systémami inteligentného riadenia a monitorovania domácich inštalácií a systémov. Analyzujú spotrebu energie a dohliadajú, aby sa neprekročili nastavené limity. Avšak termomodernizácia a investície do obnoviteľných zdrojov energie, to nie je všetko. Spolu sa spustilo až 200 rôznych projektov, ktoré majú pretvoriť mestský priestor tak, aby bol šetrný k životnému prostrediu a aby zapájal a prepájal miestnu spoločnosť. Obyvatelia mali možnosť vyjadriť sa, opraviť a navrhnúť vlastné riešenia.

 

Mesto s polyuretánovou izoláciou

V mnohých budovách s modernizovanou tepelnou izoláciou sa ako izolačná vrstva použil modifikovaný polyuretán – pevná pena PIR. Týmto materiálom sa pred tepelnými stratami zabezpečili steny, strechy, podlahy a základy. Zateplili sa strechy a celé budovy. Príkladom je budova Covestro nachádzajúca sa v centre mesta. Na izoláciu stien a strechy, ako aj na zateplenie budovy sa použili termoizolačné panely z polyuretánu. Tento materiál nezvolili bezdôvodne. Rozhodli jeho dokonalé tepelnoizolačné parametre vyjadrené nízkou hodnotou koeficientu tepelnej vodivosti λ (iba 0,024 W/mK). Dnes sa okrem „vesmírnych“ výrobkov budúcnosti ako aerogél nevyrovná polyuretánu – pene PIR – žiadny iný tepelnoizolačný materiál, čo sa týka účinnosti zateplenia domu a strechy.

Viete, že...?

V meste Bottrop v Nemecku sa nachádza najdlhšia krytá lyžiarska zjazdovka na svete? Trasa s dĺžkou viac než 640 m v Alpincenter Bottrop ponúka lyžiarsku dráhu pre začiatočníkov aj pokročilých. Milovníci bieleho šialenstva si môžu svoje sily vyskúšať na lyžiarskej dráhe so sklonom 24 %. Milovníkov freestylu čaká skokanská dráha vo funparku. Ponuku haly dopĺňa možnosť vypožičania potrebného vybavenia a prenájom inštruktora. Tí, ktorí hľadajú inú zábavu, môžu využiť lanový park, ktorý sa nachádza v susedstve, či letnú sánkarskú dráhu alebo si môžu vyskúšať svoje sily v paintballe. Špeciálnou atrakciou sú skoky na padákoch v jedinom vzduchovom kanáli v Nemecku, ktorý sa nachádza hneď vedľa budovy.

 

Pozri tiež

Expedícia Orzeł Balexmetal – hľadanie legendárnej lode.

Expedícia Orzeł Balexmetal – hľadanie legendárnej lode.  

Čítať ďalej...

15 METROV ZA 60 SEKÚND, ALEBO AKO SA ROBIA ODKVAPY

Pozrite sa „od kuchyne“, ako vzniká prémiový odkvapový systém značky ELEMENT.

Čítať ďalej...

Sendvičové panely – čo musím vedieť?

Koľko stoja sendvičové panely, ako sa montujú a kde sa dajú kúpiť najlacnejšie? Alebo krátky úvod...

Čítať ďalej...

.

?