Návod na montáž odkvapového systému premium – Element.

 

 

Návod na montáž odkvapového systému Element

Výhodou odkvapového systému Element je jeho rýchla montáž a vysoká odolnosť.

1. Pred začiatkom montáže by mali byť pripravené všetky potrebné prvky systému a súprava skrutiek do dreva.

2. Najskôr je potrebné pripevniť na krokvy odkvapovú dosku. Na namontovaných doskách by sa mali vyznačiť vzdialenosti medzi háčikmi. Krajné háky by mali byť vzdialené 10 cm od okraja strechy. Ostatné by sa mali montovať vo vzdialenosti najviac 60 cm. Všetky háky by sa mali pripevniť vo výške krokvy.

3. Ďalším krokom je riadne vyznačenie miest na hákoch, v ktorých sa ohnú. Na tento účel môžete použiť vodováhu a meradlo, aby bolo meranie presné. Odporúča sa, aby spád nebol menší ako pol milimetra na každý bežný meter odkvapového žľabu.

4. Po vyznačení miest na hákoch môžete začať ohýbať.

5. Potom sa pomocou skrutiek háky pripevnia na odkvapovú dosku. Montáž by sa mala začať od krajných hákov tak, aby sa mohli spojiť motúzom, ku ktorému bude možné priložiť zvyšné háky. Motúz natiahnite medzi špičkami a spodnými časťami úchytov, aby sa správne nastavil spád na všetkých úchytoch. Po napnutí motúzu sa háky môžu namontovať smerom k odtoku.

6. Ďalšou etapou je kladenie odkvapových žľabov na háky. Je potrebné mať na pamäti, že hrdlo odkvapu sa má priložiť na správne miesto na žľabe a tu sa má urobiť obrys. Týmto spôsobom určíme miesto na odtokový otvor. Otvor sa vyreže nožnicami, pričom musíme pamätať na správnu ochranu pred ostrými hranami.

7. Po uložení potrubia je potrebné pripevniť háky na zaistenie upevnenia. Prípadne sa spoje medzi odkvapovými žľabmi dajú spevniť pevným drôtom.

8. Ďalším krokom je montáž spojok. Na tento účel založíme spojku na prednú prírubu pripojených odkvapových žľabov a potom zadnú časť spojky zatvoríme na prírubu žľabu. Prvky systému Element sa montujú veľmi rýchlo.

9. Ďalším krokom je založenie krajnej priehradky na konci odkvapového žľabu. Montuje sa pritlačením. Rovnako ako väčšina prvkov systému Element si ani tento prvok nevyžaduje dodatočné silikónové tesnenie.

10. Posledným krokom je inštalácia odkvapovej rúry, ktorú pripevňujeme na stenu pomocou držiaka s objímkou. Odkvapovú rúru následne pripojíme k dažďovej kanalizácii.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na našich technických poradcov: + 421 41 507 40 01