Všetci zamestnanci Balex Metal sa zúčastnia workshopov o obehovom odpadovom hospodárstve. Nielenže budeme poznať celý priebeh procesu recyklácie, ale naučíme sa aj to, ako recyklovať na maximum.

Ako môžeme znížiť dennú produkciu odpadu a konať podľa pravidiel zelenej kancelárie. Projekt sa realizuje v spolupráci s miestnymi zariadeniami na zneškodňovanie odpadu.