Uhlíková neutralita je jednou z hlavných úloh, ktoré sme si stanovili ako súčasť programu Planet Passionate. Preto chceme do roku 2030 dosiahnuť nulové emisie oxidu uhličitého.

Aby sme to dostiahli, podnikáme kroky na mnohých úrovniach, jednou z nich je dôsledná výmena vozového parku. Už v roku 2025 budú mať všetky automobily patriace do skupiny Balex Metal nulové emisie. V roku 2021 bude spoločnosť vlastniť 6 elektromobilov.

V roku 2025 bude mať celý vozový park Balex Metal nulové emisie. Preto sa už začal proces výmeny automobilov za elektrické. Prioritou je tiež to, že energia na nabíjanie automobilov pochádza z obnoviteľných zdrojov.

Prvý elektromobil už vlastní spoločnosť Balex Metal Slovensko, ďalšie autá sa už  čoskoro objavia aj v Poľsku.