Nugise poolt kahjustatud viilkatuse soojustuse kaasajastamise juhend.

Sindliga kaetud viilkatuse sarikatele paigaldatud soojustuse kaasajastamine.

Sindel- või laastukatus omandab erakordse väljanägemise. Mõlemad katusekattematerjalid sobivad suurepäraselt paigaldamiseks ebaühtlase katusepinnaga katustele. Videos esitletaval juhul rõhutab silmailu mõlemal katusepoolel paiknev haavapuidust härjasilmaken.

Juhendis esitletav objekt paikneb maalilise Kašuubia piirkonna südames. Katusele paigaldatud haavapuit oli 10 aastaga tugevalt kahjustunud. Puitu ei olnud nõuetekohaselt immutatud ning see vajab mahamonteerimist. Veel suurem probleem peitub katusekattematerjali all. Klaaskiudvillast soojustuse on täielikult hävitanud nugis, kes on tunginud pööningule ja teinud sinna endale pesa.

Hoone aastaringseks soojusmugavuse tagamiseks otsustas tellija lasta paigaldada kõvast polüuretaanist Thermano soojusisolatsiooniplaadid. Neil on kõrgeim soojusisolatsiooniklass A++ ning lisaks on need vastupidavad näriliste, metsloomade (sh nugiste) ja lindude sissetungile. 

 

Kui palju maksab katusesoojustuse vahetus?

Viilkatuse soojustuse kaasajastamiseks on vaja eemaldada katusekattematerjal koos vana soojusisolatsioonikihiga ning paigaldada seejärel uus soojustus ja katusekattematerjal tagasi panna. Seetõttu tuleb investeeringu kogumaksumus eraldi kindlaks määrata. Teatud lähtepunktiks võib olla isolatsioonimaterjali hinnanguline soetusmaksumus.
Praegu on ehitusministeeriumi nõuetele vastav Thermano soojusisolatsiooni paksus viilkatuse puhul 125 mm (soojusülekandetegur U = 0,18). Alates 2021. aastast kasvab miinimumpaksus 150 mm-ni (U = 0,15).

Materjali ligikaudne brutohind on järgmine:

  • Thermano plaadid - alates 100 PLN m2

 

Nugise poolt kahjustatud soojustuse kaasajastamine samm-sammult

1. Töid tuleb alustada vana katusekatte eemaldamisest. Eemaldatud sindli või laastude kokkukogumise koht tasub katta kilega, sest suure hulga jäätmete seas leidub kindlasti eemaldatud naelu.

2.  Tööde järgmine etapp seisneb vanade roovlattide ja distantsliistude eemaldamises. Pärast sindli või laastude ja aluskonstruktsiooni eemaldamist jäeti (kõnealusel juhul) erandina alles auru läbilaskev kile.

3. Järgmine samm on sobivate roovlattide ja distantsliistude ettevalmistamine. Antud juhul otsustas tellija kasutada samasuguse, 40 x 60 mm läbilõikega roovlatte ja distantsliiste, et tagada aluskonstruktsiooni ja uue puitsindelkatte nõuetekohane tuulutus.

4. Seejärel asutakse Thermano plaatide tavapärase paigalduse juurde katusesarikatele - katuse lamedatele pindadele, alustades räästast. Kõik võimalikud tühimikud suurusega üle 3-4 mm tuleb täita vähepaisuva vahuga, kõigile Thermano plaatide liitekohtadele kleepida aga alumiiniumteip paksusega 50 mikronit. 

5. Suuremat tähelepanu tuleks pöörata Thermano plaatide ettevalmistusele härjasilmakna katmisel. Katuse kõveruse tõttu on Thermano plaatide paigaldamine sellele elemendile üpris spetsiifiline toiming. Videos esitletavas näites otsustas tööde tegija kasutada kipsplaatide kõverustele paigaldamisest tuntud tehnikat. Thermano plaadid lõigati noaga ülaltpoolt mõõtu ja anti neile härjasilmakna kõverusel vastav kuju. Tekkinud tühimikud kaeti vähepaisuva vahuga ja kleebiti üle alumiiniumteibiga. Tänu sellisele lahendusele jäid alumised Thermano plaadid vigastamata ning need on edaspidi gaasitihedad.

6. Katuse katmise järgmised etapid on samasugused nagu soojusisolatsiooni tavapärasel sarikate peale paigaldamisel (vt lisaks Thermano soojusisolatsiooni paigaldamine viilkatusele sarikate peale). Thermano plaatidele asetatakse järjestikku auru läbilaskev kile ning uue puitsindli aluskonstruktsioonina roovlatid ja distantsliistud. Distantsliistud tuleb läbi Thermano plaatide sarikate külge kinnitada pikkade kruvidega vaheldumisi umbes 40 cm tagant, sarikatega risti ja 67-kraadise nurga all. Kuna paigaldamiseks valiti 100 mm paksused Thermano plaadid ja distantsliistud lõikega 40 x 60 mm, katusekattematerjal on aga kerget tüüpi, siis kasutati kruvisid Ø6, mille pikkus peab olema vähemalt 200 mm. Haavalaastudest katusekattematerjali kergust silmas pidades toimub roovlattide ja distantsliistude paigaldus lühikeste kruvide abil. Antud juhul on oluline valida sobiva pikkusega kruvid, et mitte augustada asjatult auru läbilaskvat kilet. Kuna nii roovlattide kui ka distantsliistude läbilõige on 40 x 60 mm, tuleb kasutada kruve pikkusega 70-75 mm. 

7. Järgmine etapp on uue puitsindlitest või haavalaastudest katusekattematerjali paigaldus, mis immutatakse sel korral õigel ajal ja mida kaitstakse ilmastikuolude eest. Tootja sõnul peaks nõuetekohaselt kinnitatud ja kaitstud haavalaast säilitama oma tehnilised ja visuaalsed näitajad vähemalt 30 aastaks. Kaasajastatud objekt kaitseb suurepäraselt hoone sisemust nii madalate kui ka kõrgete temperatuuride mõju eest. See võimaldab kasutada hoonet aastaringselt. Katus on muudetud metsloomadele kättesaamatuks. 

Soojusisolatsiooni parandamine Thermano plaatide abil kindlustab hea soojusisoleerivuse, mis tagab madala lambda teguri väärtuse.

 

Tänu Thermano soojusisolatsiooni paigaldusele...

  • Saavutate kokkuhoiu maja kütmiseks või jahutamiseks vajaliku energia kuludelt.
  • Kannate hoolt looduskeskkonna eest. Kasutatud energia vähenemine tähendab väiksemat saasteainete atmosfääriheidet.
  • Ei pea te muretsema katuse kaitsmise pärast. Thermano on vastupidav näriliste, nugiste ja lindude toimele.

 

Vaata ka

Küsimuste korral pöörduge Thermano tehniliste nõustajate poole:

+48 801 000 807