Vähendame tekkiva jäätmete hulka! - Kuidas saame seda teha? Tõhusaim ja lihtsaim viis selleks on ühiselt piirata meie pakendi tarbimist. Loobume juba 2020. aasta aprillist kaitsekile kasutamisest sandwich-paneelide siseküljel. Balex Metali sandwich-paneelid on nüüdsest kaetud ühe kilekihiga välisküljel.

Iga päev jõuavad meieni uudised looduskatastroofidest, põuest, tulekahjudest, õhureostusest… Teave ookeanides hulpivatest prügimägedest ja hukkuvatest loomaliikidest on muutunud „normiks”. Kas oleme jõudnud sinna, et nii ongi?

Juba mõnda aega oleme esitanud endale küsimuse meie suhtumise ja kohustuste kohta, mis lasuvad meil kui inimestel ja Balex Metalil kui organisatsioonil. Tahaksime avaldada mõju meid ümbritseva keskkonna olukorrale.  Selleks vaja aga püstitada endale konkreetsed eesmärgid ja ülesanded.

Üks neist on tegutsemine kooskõlas suletud ringlusega jäätmekäitluspoliitikaga.

Jäätmete tekke ärahoidmine on jäätmekäitluse peamine põhimõte. Kõik toimingud, mis jäätmete teket ennetavad, on parim viis oma protsesside juurutamiseks. See on ka võimsaim „relv” selles raskes lahingus. Jäätmete puudumine käivitab positiivse ahela. Väheneb transpordi-, energia- ja materjalide vajadus, mis on mõeldud jäätmete kahjutustamiseks ja utiliseerimiseks.

Võtke see väljakutse vastu!

Vähendame tekkivate jäätmete hulka! Kasutame selleks tõhusamat ja lihtsamat viisi. Kui piirame ühiselt meie vajadust pakendite järele, saavutame soovitud tulemuse.

Just seetõttu loobusime kaitsekile kasutamisest sandwich-paneelide siseküljel. Balex Metali sandwich-paneelid on nüüdsest kaetud vaid ühe kilega välisküljel, mis on paneelide ohutu transpordi tagamiseks piisav.

Palume kõigilt mõistmist ja tegutsemist ühise ülesande nimel, milleks on tekkivate jäätmete koguse vähendamine. Väiksem hulk jäätmeid vähendab süsinikdioksiidi atmosfääriheidet – seda on aga võimalik saavutada üksnes koostöös TEIEGA – Balex Metali klientide, partnerite, töövõtjate ja tarnijatega.

Kas võtate selle väljakutse vastu? – Ees on juba ootamas uued väljakutsed!