Skip to main content
Planet Passionate bendruomenės

Planet Passionate bendruomenės

2021 m. rudenį, įkūrėme „Planet Passionate Communities“ - filantropinę pasaulinės tvarumo programos „Planet Passionate“ dalį, truksiančią 10 metų.

Įgyvendindami iniciatyvą „Planet Passionate Communities“, siekiame remti žmones ir bendruomenes visame pasaulyje, skatindami tvarią praktiką ir naudodami atsakingai išgautas medžiagas.

Iniciatyva „Planet Passionate Communities“ turi ir vietinės reiškmės, ir pasaulinio masto aspektą. Darydami poveikį vietos lygmeniu, siekiame sukurti pasaulį, kuriame energija būtų gaunama iš atsinaujinančių šaltinių, kuriame nebūtų išmetama anglies dioksido, kuriame vanduo būtų tvarkomas tvariai, o brangūs Žemės ištekliai - saugomi.

„Planet Passionate Communities“ pagrindas yra siekis sukurti teigiamą palikimą ir geresnį pasaulį. Kurdami vietos palikimą, visi esame pasiryžę panaudoti savo žinias, kad padarytume teigiamą poveikį žmonėms ir bendruomenėms visame pasaulyje ir skatintume tvaraus vystymosi siekius visiems.