Valcprofila Elegant montāžas instrukcija.

 

 

Valcprofila Elegant montāžas instrukcija.

1.  Lai uzstādītu valcprofilu, ir nepieciešams:

  • valcprofila loksnes,
  • elektriskais skrūvgriezis,
  • skārda šķēres vai metāla izcirtējs,
  • apdares elementu skrūvju komplekts,
  • paneļu montāžas skrūvju komplekts.

2.  Montāžu sāk no mitruma difūzijas membrānas ieklāšanas. Norādītajā projektā membrāna tika uzklāta uz pilnā dēļu klāja.

3.  Pēc tam pie spāres piestiprinām šķērslatas un latas. Starp latām jābūt 25 centimetru atstatumam.

4.  Jāatceras, lai uzstādot šķērslatas un latas, jāuzstāda zemtekņu un virstekņu joslas. 
Šajā gadījumā tas nebija nepieciešams, ņemot vērā ēkas projektu.

5.  Nākamajā solī ieklāj paneļus. Uzstādīšanu sāk no jumta malas, vislabāk no tās puses, no kuras visvairāk pūš vējš.

Jāpievērš īpaša uzmanība tam, lai panelis tiktu novietots perpendikulāri dzegai. Tas atvieglos nākamo paneļu uzstādīšanu.

Pirmā paneļa apakšējai virsmai jābūt vienā līmeni ar dzegas atloku.

6. Pēc taisnā leņķa noteikšanas iekšējo paneļa daļu piestiprina pie katras latas ar skrūvēm iepriekš sagatavotajās atverēs. Loksni piestiprina, ieskrūvējot skrūvi atveres vidū. Skrūves jāieskrūvē pietiekami stipri, lai nodrošinātu loksnes funkcionēšanu saistībā ar tērauda izplešanos temperatūras iespaidā.

Visu jumta slīpi ieklājam pēc šādas shēmas:

- divas pēdējās malējās loksnes, kuras nepiegriežam, kā arī pirmo un pirmspēdējo loksni piestiprinām pie visām latām; vidējās loksnes piestiprinām pie augšējās latas, trijām apakšējām latām un katras otrās latas.

7. Nākamās loksnes uzstādām, piespiežot paneli aizdares sistēmā, virzoties no dzegas līdz juma korei.

Lai iespiestu loksni, var izmantot gumijas āmuru. Jāatceras, ka lokšņu apakšējām malām jābūt vienā līnijā vienai ar otru.

8.  Īpaša uzmanība jāpievērš pēdējās loksnes montāžai, kura parasti ir jāpiegriež. Šim nolūkam jāuzzīmē līnija jumta slīpes beigās un pēc tam jāpiegriež panelis tā, lai tas būtu izvirzīts 30 mm pāri slīpes malai. Griešanai var izmantot rokas vai elektriskās šķēres.

Skārda pārpalikumu jāatloka uz augšu, lai tas veidotu ieloku.

Pēc tam paneli piestiprina pie malējā dēļa ar skrūvēm iepriekš izurbtajos caurumos ar diametru, kas lielāks par 3 mm.

9. Nākamais solis ir kores apdares elementu montāža. Tie ir kores kārniņš un zemkārniņa elements.

Zemkārniņa elements jāuzstāda kā pirmo, piestiprinot ar Farmer tipa skrūvēm. Lai atzīmētu piestiprināšanas vietu, jāpieliek kores kārniņš pie jumta kores un jāatzīmē uz paneļa vietas, kuras atrodas kores kārniņa malas. Zemkārniņa elementus stiprina 20 milimetrus virs atzīmētās līnijas, lai tos pārsegtu kores kārniņš. Tas nodrošinās brīvu gaisa cirkulāciju zem kores kārniņa. Elementi jāstiprina nevis pie latām, bet pie jumta slīpes, vislabāk ar divām skārda skrūvēm.

Pēc tam uzstāda kores kārniņu, piestiprinot to pie zemkārniņa elementa ar pašskrūvējošām skrūvēm atstatumā, kas nav lielāks par 50 centimetriem. Elementam jāpārklāj iepriekšējais elements vismaz 10 garumā.

Beigās jāuzstāda vējmalu, kuru piestiprina pie malējā dēļa ar pašskrūvējošām skrūvēm 4,8 x 20. Tādā pašā veidā uzstāda vējmalu otrajā jumta slīpes malā.

*

Ja Jums rodas jautājumi, lūdzam sazināties ar mūsu tehniskajiem konsultantiem:

tel. +371 638 65 886