Inimese tegevus on põhjustanud selle, et tunnetame iga päev kliimaga toimuvaid muutusi. Meid lahutab kriitilisest punktist vaid 2 °C. Kui me ei vähenda kasvuhoonegaaside hulka ja ei peata temperatuuri tõusu, võivad muutused olla juba pöördumatud.

Seetõttu peab kogu inimkond saavutama aastaks 2050 süsinikdioksiidi nullheite. Aega ei ole enam palju jäänud.

Keskkonnareostus ja hukkuvad loomaliigid on suletud ring, millest tuleb otsekohe läbi murda. Oht maailma loodusele on kolossaalne – aastas toodetakse kuni kaks miljardit tonni jäätmeid, ohustatud loomaliikide arv on aga juba ületanud miljoni piiri.

Ehitussektor – peame tegutsema üheskoos!

Ehitussektorit puuduvad andmed on eriti rahutuks tegevad. Ehitustööstus kuulub ühe suurima süsinikdioksiidi heite põhjustaja hulka maailmas. Hoonete ehituse ja käitusega seotud tegevus vastutab praegu 36% kogu maailma energiatarbe eest. Ehitussektor on vastutav ka umbes 30% kõigi jäätmete eest, mis paiknevad prügilates üle kogu maakera.

Seetõttu soovime teha koostööd meie partnerite ja kogu sektoriga, et saavutada kõik eesmärgid, mis lõpuks tagavad meile säästva arengu. Leiame, et meie roll on Balex Metali ja kogu ehitussektori tegevuse keskkonnamõju vähendamine. Sama oluline on ka meist igaühe suhtumine ja käitumine väljaspool tööaega, pereringis ja kohalikus kogukonnas.

Peame tegutsema kohe ja otsustavalt

Soovime mõjutada meie tulevikku ja võtta vastutuse oma tegevuse eest. Sellepärast liitusime 2020. aastal üleilmse säästva arengu kavaga Planet Passionate. Koos kogu Kingspani kontserniga oleme veendunud, et koos suudame palju.

1. Energia

 • Soovime aastaks 2030 saavutada nullenergiakulu.
 • Hakkame tootma oma taastuvenergiat suurusjärgus 20%.
 • Meie eesmärk on ka suuremahuline päikesepaneelide paigaldamine.

2. Süsinikdioksiid

 • Soovime aastaks 2030 saavutada süsinikdioksiidi nullheite.
 • Püüdleme selle poole, et meie masinapark saavutaks nullheite juba 2025. aastaks.
 • Kohustume juurutama selliseid lahendusi, mis võimaldavad meil tarnimisel vähendada maksimaalselt süsinikdioksiidi heidet.

3. Jäätmekäitlus

 • Meie prioriteet on ka suletud ringlusega jäätmekäitlus. Et seda saavutada, mängib igaüks meist selle plaani elluviimisel hiiglasuurt rolli.
 • Meie tootmisprotsessid muutuvad aastaks 2030 jäätmevabaks.
 • Ringlussevõtust pärit PET-pudeleid hakatakse kasutama meie tootmisprotsessides.

4. Vesi

 • Soovime märkimisväärselt mõjutada vee säästmist. Veeressursside eest hoolitsemine on meie järjekordne kohustus.
 • Valmistume selleks, et suuta koguda vihmavett nii suurel hulgal kui võimalik.
 • Liitusime ka ambitsioonikate ookeanide puhastamise projektidega.

Planet Passionate on ambitsioonikas 10-aastane säästliku arengu kava. Meil on oma kohustuse täitmisel konkreetsed eesmärgid ja ülesanded. Käsitame Planet Passionate'i eeldusi oma missioonina, mis ei kehti vaid tööajal, vaid on väärtuste muutus ka meie eraelus.