Stavíme spolu.

Už přes dvacet pět let působíme na trhu výrobců stavebních materiálů, dodáváme řešení pro průmyslové, obytné a zemědělské stavby.

Jsme jedním z největších výrobců sendvičových panelů v této části světa, naše materiály používají zákazníci z celého světa, od Spojených států po Nový Zéland..

Za dynamický vývoj společnosti Balex Metal vděčíme důvěře našich zákazníků, kteří věří našim zkušenostem a kteří společně s námi dlouhá léta realizují myšlenku „Stavíme spolu“.

Každá forma spolupráce je pro nás pozvánkou k dialogu a je také inspirací. Věříme, že obchod tvoří lidé a ne čísla.

To právě dobré vztahy nám pomohly vytvořit výrobky, které dokonale odpovídají potřebám současného trhu stavebních materiálů. Díky spolupráci jsme byli schopni připravit komplexní nabídku jak pro odběratele sektoru B2B, tak i B2C, a to v podobě izolačních polyuretanových desek Thermano, modulárních střešních panelů Panorama, střešní falcované krytiny Elegant nebo moderního okapového systému premium Element.

„Stavíme spolu“ je především úcta k zákazníkovi.
Díky rozsáhlé sítí terénních poradců jsme schopni se dostat do určeného místa investice. Staráme se také o nepřetržitý přístup našich partnerů k odborníkům z technického oddělení a projekční kanceláře..

Spousta našich zákazníků je s námi přes 25 let.

Děkujeme.

Důvěra je bezpečnost.

Potvrzením důvěry každé značky je hodnocení od trhu. Získali jsme mnoho prestižních cen, společnost Balex Metal byla několikrát oceněna v mnoha odborných soutěžích.

 • V roce 2016 společnost Balex Metal postupuje nahoru na žebříčku největších polských firem 86/100 časopisu Forbes
 • V roce 2016 se společnost Balex Metal dostala do skupiny TOP 100 největších polských firem v žebříčku Forbesu
 • Diamant Forbesu, v roce 2016
 • Diamant Forbesu, v roce 2014
 • Diamant Forbesu, v roce 2011
 • Zlatá medaile Mezinárodního poznaňského veletrhu, 2009
 • Místo ministr vývozu, 2008
 • Teraz Polska, 2008
 • Pomořanský lídr inovací, 2007
 • Stroj času – Žebříček nejzdravějších podniků, 2007
 • Zlatá medaile z Mezinárodního poznaňského veletrhu, 2006
 • Polský Herkules, 2005
 • Stavební podnik roku, 2005

Povaha severu.

Region Kašuby, odkud pochází společnost Balex Metal, je v mnoha ohledech výjimečný. Krása malebné krajiny zde kontrastuje s drsným klimatem a těžkými podmínkami práce, které dlouhá léta zocelovaly generace. Okolí vzpurného Baltu, nárazový vítr a těžké obdělávání půdy formovaly charakter lidí severu. Právě vzhledem k tomu se říká, že obyvatelé regionu Kašuby jsou praktičtí, solidní a podnikaví.

Drsnost severu lidi sbližuje. Obyvatelé toho regionu si velice váží rodinných hodnot a pocitu sounáležitosti ve spolehlivé společnosti. Týká se to jak soukromého, tak i profesního života. Posádka rybářské lodi, parta dřevorubců nebo zemědělci spolupracující při žních – to není podstatné. Dlouhá léta spolupráce byla vysoce ceněnou hodnotou, a to nezávisle na oboru podnikání.


Je nutné také konstatovat, že Kašubové jsou tvrdohlaví. Ve vztazích je to nectnost, ale v práci je to žádaná vlastnost. Můžete Se spolehnout na lidi ze severu – jednou dané slovo je zárukou dodržení závazku. Je to vlastnost, kterou si velice váží Skandinávci, s nimiž Balex Metal „staví spolu“ už několik let.

Severní původ společnosti Balex Metal je viditelný v politice společnosti, kterou tvoří důležitost a neoblomnost ve snaze dojít k cíli. Vzhledem k tomu mají materiály vyrobené v tomto místě velice vysokou kvalitu – jsou odolné a vyrobené s extrémní přesností.

Kvůli tomu společnost Balex Metal v době automatizací procesů staví na první místo člověka. Jeho úkolem je jak revize procesů, tak snaha o kvalitu vyráběných materiálů a zavedení nových řešení.