Montážní pokyny pro sendvičové panely krok za krokem.

 
Jak montovat sendvičové panely? - montážní pokyny

 montaż płyt warstwowych poziomo

První fází realizace investice je nákup správného materiálu. Stojí za to věřit největším výrobcům s dlouholetou praxí - jsou schopni garantovat spolehlivost materiálů, krátkou dodací lhůtu a plnou podporu při objednávce.

Balex Metal poskytuje:

 • plnou podporu zástupce v místě investice,

 • technické poradenství a projektové poradenství, dopravu materiálu do místa investice.

Kde můžete využít sendvičové panely?

Střešní a stěnové sendvičové panely plní funkci termoizolačního opláštění. Díky rychlému procesu montáže mají panely široké použití téměř v každém odvětví.

Předpokládá se, že konstrukce objektů v rámcové technologii (sendvičové panely) může být dokončena až o 6 měsíců rychleji než v případě budov vytvářených tradiční technologií, tzn. zděných.

Sendvičové panely se obvykle používají pro výstavbu:

 • skladových hal

 • logistických center

 • sportovních zařízení

 • chladíren, mrazíren 

 • velkoplošných obchodů

 • výrobních hal

 • kancelářských budov

Sendvičové panely se používají rovněž v bytové výstavbě. Velmi oblíbené jsou projekty garáží ze sendvičových panelů nebo projekty moderních domů.

Více o sendvičových panelech:

 montaż płyty warstwowej do konstrukcji stalowej

 

Kolik stojí sendvičové panely?

Vzhledem k mnoha složkám odhadu nákladů na realizaci a různým měřítkům investic je velmi obtížné určit univerzální cenu za instalaci sendvičových panelů.

Typ sendvičových panelů je vybírán na základě požadavků stanovených v technických podmínkách týkajících se koeficientu přenosu tepla.

Určují hodnotu parametru U (koeficient přenosu tepla) pro přepážku na základě teploty uvnitř místnosti. Při určování minimální tloušťky a typu jádra může být užitečná následující kompilace:

Minimální tloušťka sendvičových panelů pro stěny
teplota uvnitř místnostiminimální tloušťka sendvičového panelu
panel s polystyrenempanel s minerální vlnoupanel s polyuretanem (PIR)
pod +8 oC75 mm80 mm40 mm
od +8 oC do +16 oC100 mm100 mm50 mm
nad +16 oC175 mm180 mm100 mm

Minimální tloušťka sendvičových panelů pro střechy
teplota uvnitř místnostiminimální tloušťka sendvičového panelu
panel s polystyrenempanel s minerální vlnoupanel s polyuretanem (PIR)
pod +8 oC75 mm100 mm40 mm
od +8 oC do +16 oC100 mm150 mm80 mm
nad +16 oC--120 mm

V odhadu nákladů je třeba kromě kupní ceny sendvičových panelů  vzít v úvahu následující skutečnosti:

 • pracovní náklady
 • pronájem zdvihů a podtlakových výtahů (doporučeno firmou Balex Metal)
 • nákup příslušenství (spojovací materiál, obrobky, těsnění) - tvoří cca. 10-15 % kupních nákladů všech materiálů
 • doprava - na žádost zákazníka zajišťuje společnost Balex Metal přepravu sendvičových panelů

Montáž sendvičových panelů krok za krokem

Montáž sendvičových panelů může být rozdělena do několika etap. 

1. Doprava panelů na stavbu a vykládka

V případě balíků s délkou do 6 metrů

Panely lze vykládat ručně nebo pomocí vysokozdvižného vozíku. Doporučuje se používat vozíky s nastavitelnou šířkou vidlic - minimální rozestup vidlic by měl být 2 m a jejich šířka 150 mm.

V případě balíkůí s délkou nad 6 metrů

Tyto typy balíků by měly být vykládány na přepravních pásech pomocí příčného nosníku. Doporučené rozestupy pásů u balíků od 6 m do 12 m jsou 2-4 m. U balíků delších než 12 m by měl být rozestup pásů 3,5-4,5 m.

Při vykládání panelů je třeba se vyhnout bodovým opěrným bodům. Existuje riziko poškození povrchu panelu umístěného nejníže.

2. Kontrola kvality provedení konstrukce

Před instalací panelů zkontrolujte, zda je konstrukce, na kterou mají být sendvičové panely instalovány, rovná. Dokonce i malá odchylka provedení může mít za následek netěsnosti v místech spojení panelů a výskyt tzv. "vlnového efektu" (panely nejsou v jedné rovině).

3. Odstranění ochranné fólie

Ochrannou fólii odstraňte nejlépe těsně před přepravou panelu na místo montáže. Odstranění fólie až po instalaci panelu se nedoporučuje.

4. Utěsnění

Před upevněním panelu je třeba přilepit těsnicí PES pásku. Je upevněna na konstrukci na místech, kde bude v kontaktu s vnitřním obložením sendvičových panelů.  

Těsnění účinně předchází mechanickému poškození obložení.

uszczelka PES do płyt warstwowych

 

5. Montáž sendvičových panelů

Nejbezpečnějším a nejvhodnějším montážním řešením je použiít pro přepravu panelů podtlakové zdvihy .

Montáž první desky se provádí pomocí spojovacích prvků tak, aby procházelycelou tloušťkou panelu až ke konstrukčnímu prvku.

6. Montáž dveří, oken, světlíků

Zvláštní pozornost musí být věnována montáži dveří, bran a oken.

V případě střešních panelů jsou to rovněž světlíky. Všechny dosvětlovací prvky nabízené společností Balex Metal mají zámky umožňující instalaci do sendvičových panelů, aniž by bylo nutné kupovat a instalovat další prvky, které to umožňují.

Všechny sendvičové panely Balex Metal lze snadno řezat v místě montáže standardními nástroji pro obrábění kovů, např:

 • lupénkové pily
 • šavlovité pily
 • vystřihovací nůžky na plech

Řezné nástroje, které vytvářejí vysokou teplotu v místě řezání, např. úhlová bruska, jsou zakázány. Mohlo by dojít k poškození antikorozního povlaku.

wykończenia płyt warstwowych, doświetla, bramy, otwory

 

7. Montáž dalších panelů

Během montáže dalších panelů je velmi důležitým aspektem správné přitlačení panelů tak, aby byla zajištěna maximální těsnost zámků.

Panely Balex Metal správně stlačené v zámcích zcela vylučují problém tzv "tepelných mostů".

Místa, kde se panely vzájemně propojují bez zámků (např. spojení panelů na sloupu ve vodorovném uspořádání s jiným panelem, spoj nástěnného panelu se střešním panelem), by měla být dodatečně utěsněna např. nízkotlakou polyuretanovou pěnou nebo butylem.

zamek płyty warstwowej

uszczelnianie łączenia płyt warstwowych pianką niskoprężną

 

8. Maskovací prvky

Poslední etapou je instalace maskovacích prvků, např. spojů, rohů, zavětrovacích pásů, hřebenů a soklů.

9. Jak připojit malé prvky, např. logo firmy, osvětlení, monitorovací systém?

Balex Metal umožňuje montáž malých prvků bez nutnosti dalších dílčích konstrukcí, v takovém případě je však třeba dodržovat následující doporučení:

 • Maximální zatížení spojovacích prvků je 10 kg / m2.
 • Spojky procházejí celým panelem (jádro a oba povrchy, absolutní zákaz montáže pouze do jednoho povrchu).
 • Z opačné strany k namontovanému prvku by měla být použita podložka o minimálním průměru 40 mm (je nutné rozložit zatížení na největší možný povrch).

Viz také

Užitečné materiály