Každý může pomoci planetě
Lidská činnost způsobila, že denně pociťujeme změny klimatu. Pouze 2°C nás dělí od kritického bodu. Pokud nesnížíme emise skleníkových plynů a nezastavíme zvyšování teploty, mohou být změny nevratné. Znečištění životního prostředí a ohrožené druhy zvířat jsou uzavřeným okruhem, který musí být okamžitě přerušen. Proto je třeba jednat! Toto je společná výzva, kterou musíme řešit společně!

Planet Passionate, o co usilujeme?

1. Energie
 • Chceme dosáhnout nulové čisté spotřeby energie do roku 2030.
 • Budeme vyrábět vlastní obnovitelnou energii na úrovni 20%.
 • Naším cílem je také instalace fotovoltaických panelů ve všech lokalitách Balex Metal.
2. Oxid uhličitý
 • Chceme dosáhnout nulové emise oxidu uhličitého do roku 2030.
 • Snažíme se, aby vozový park Balex Metal dosáhl nulové emise již v roce 2025.
 • Zavazujeme se snížit na polovinu CO2 vznikající při dodávkách našim partnerům.
3. Nakládání s odpady
 • Naší prioritou je také nakládání s odpady v uzavřeném okruhu. Ve společnosti Balex Metal každý bude hrát při provádění tohoto plánu obrovskou roli.
 • Naše výrobní procesy se do roku 2030 stanou bezodpadové.
 • V našich výrobních procesech budeme používat recyklované PET lahve.
4. Voda
 • Chceme významně ovlivnit procesy úspory vody. Dalším z našich závazků je péče o vodní zdroje.
 • Sběr dešťové vody bude probíhat ve všech lokalitách Balex Metal.
 • Stali jsme se také součástí ambiciózních projektů čištění oceánů.
Planet Passionate 2030, naše vize

Boj proti změně klimatu, ochrana životního prostředí a nakládání s odpadem v uzavřeném okruhu jsou prioritními opatřeními, která musí do deseti let přinést obrovskou změnu ve způsobu, jakým fungujeme. Realizace strategie udržitelného rozvoje má sloužit životnímu prostředí, nám a našim generacím. Planet Passionate je myšlenka, která má změnit nás všechny a tím ovlivnit prostředí kolem nás. Není to suchý projekt, který má být proveden, ale konkrétní úkoly a cíle, jichž můžeme dosáhnout pouze společně.

Naše iniciativy

Recyklace a zelená kancelář

Všichni zaměstnanci společnosti Balex Metal se zúčastní seminářů o nakládání s odpady v uzavřeném okruhu. Nejen, že budeme znát celý průběh procesu recyklace, ale také se naučíme, jak co nejlépe třídit odpady. Jak můžeme snížit denní produkci odpadu a pracovat v souladu se zásadami zelené kanceláře. Projekt je realizován ve spolupráci s místními zařízeními pro nakládání s odpady.

Číst dál...

Výzva pro nás pro všechny! Snižujeme množství obalových materiálů u sendvičových panelů.

Každý den se na nás valí nové zprávy o ekologických pohromách, požárech, suchu, znečištění ovzduší, moří, ohrožení zvířecích druhů. Zdá se, že situaci chápeme, ale  pokoušíme se změnit realitu, která nás obklopuje?  Reagujeme na tento stav dostatečně ?

Číst dál...

Partnerství v rámci Planet Passionate

Partnerství v rámci Planet Passionate

Populace lvů v Africe se v posledních dvou desetiletích snížila až o polovinu. Proto celá Skupina Kingspan spolupracuje s Born Free Foundation s cílem pomoci zachránit tato zvířata.

.

?