Ochrana osobních údajů

INFORMACE O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH VE SPOLEČNOSTI BALEX

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vás informujeme, že:

1 Správce osobních údajů.

Správcem osobních údajů je: z o.o. se sídlem Bolszew, Wejherowska 12C, 84-239 Bolszewo, KRS 0000176277, NIP: 5881130299, REGON: 191112216, ("správce").

 

Správce lze kontaktovat písemně, poštou na adresu: Balex Metal sp. z o.o., ul. Wejherowska 12C, 84-239 Bolszewo nebo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

a)

Uchazeči o zaměstnání - účelem zpracování osobních údajů je provedení výběrového řízení. Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání je založeno na jejich souhlasu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně v případě neposkytnutí osobních údajů nebude možné se výběrového řízení zúčastnit. Údaje nezbytné pro výběrové řízení jsou: jméno, příjmení, adresa bydliště, údaje o vzdělání a předchozí praxi. Doba uchovávání údajů: až 6 měsíců. V případě souhlasu se zpracováním údajů při dalším náboru: až 24 měsíců.

b)

Kontaktní osoby Balex Metal sp. z o.o. - Účelem zpracování osobních údajů je komunikace s osobami, které kontaktují společnost Balex Metal sp. z o.o.. Právním základem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem Správce na umožnění komunikace, případně navázání vztahu s kontaktní osobou, poskytnutí potřebných informací. Zpracovávanými osobními údaji jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, korespondenční adresa a další informace poskytnuté kontaktní osobou Správce. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně v případě neposkytnutí osobních údajů může být proces komunikace ztížen nebo znemožněn. Doba uchovávání údajů v případě žádostí o radu, informace nebo odběr firemního zpravodaje: do doby, než kontaktovaná osoba požádá o vymazání svých údajů a obsahu žádosti z databáze, nebo dokud je to nezbytné pro naplnění oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany. Doba uchovávání údajů v případě reklamací: do vyřešení reklamačního řízení nebo do konce záruční doby zakoupeného/doporučeného výrobku.

c)

Dodavatelé a zástupci dodavatelů - účelem zpracování osobních údajů je uzavření a/nebo plnění smlouvy. Zpracování osobních údajů smluvních partnerů a jimi určených osob (včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků) probíhá za účelem uzavření nebo plnění smlouvy nebo na základě oprávněného zájmu správce, tj. umožnění komunikace se smluvním partnerem a plnění smlouvy se smluvním partnerem. Zpracovávanými osobními údaji jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, místo výkonu práce, funkce, adresa místa podnikání, DIČ, IČO, číslo PESEL, v některých případech také údaje z dokladů: občanský průkaz, cestovní pas. Poskytnutí osobních údajů v případě, že má být smlouva uzavřena s fyzickou osobou, je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy, v případě osob, které zastupují právnickou osobu, není nezbytné, ale umožňuje kontakt. Doba uchovávání údajů: doba platnosti smlouvy uzavřené s dodavatelem a doba nezbytná k tomu, aby strany mohly uspokojit své nároky z takové smlouvy, ne však kratší než doba stanovená zákonem nebo doba nezbytná k prosazení oprávněného právního zájmu správce nebo třetí osoby.

d)

Hosté společnosti Balex Metal sp. z o.o. - Účelem zpracování osobních údajů je identifikace a převzetí návštěvníků v areálu společnosti Balex Metal sp. z o.o. a zajištění bezpečnosti osob a majetku. Zpracování osobních údajů návštěvníků společnosti Balex Metal sp. z o.o. probíhá na základě oprávněného zájmu Správce, tj. umožnit převzetí osob vystupujících v areálu společnosti Balex Metal sp. z o.o., zajistit bezpečnost. Zpracovávanými osobními údaji jsou: podoba (monitoring), jméno a příjmení. Doba uchovávání údajů: až 3 měsíce obrazový (monitorovací) a až 2 roky ostatní údaje.

e)

Osoby účastnící se marketingových projektů, jako jsou propagační akce nebo nákupní soutěže - účelem zpracování osobních údajů je komunikace s osobami účastnícími se marketingových projektů společnosti Balex Metal sp. z o.o.. Právním základem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce spočívající v umožnění komunikace, případně navázání vztahu se zájemcem, poskytnutí potřebných informací nebo souhlas osoby účastnící se soutěže. Zpracovávanými osobními údaji jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa a další informace poskytnuté zúčastněnou osobou. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně v případě neposkytnutí osobních údajů může být proces ztížen nebo znemožněn. Doba uchovávání údajů: do ukončení propagační akce nebo soutěže nebo po dobu nezbytnou k naplnění oprávněného právního zájmu správce nebo třetí strany.

3 Sdílení osobních údajů.

Údaje mohou být sdíleny se subjekty a orgány, které jsou ze zákona oprávněny tyto údaje zpracovávat. Údaje mohou být rovněž sdíleny s třetími stranami v podobě dalších společností v rámci kapitálové skupiny Balex, poskytovatelů technických a organizačních služeb (např. poskytovatelů IT služeb) a poskytovatelů právních a poradenských služeb, přičemž tyto subjekty zpracovávají údaje na základě dohody se Správcem a v souladu s jeho pokyny.

4 Automatizované rozhodování.

Osobní údaje nebudou zpracovávány automatizovaným procesem rozhodování, včetně profilování.

5 Práva subjektu údajů.

  • požadovat od správce přístup ke zpracovávaným osobním údajům,
  • požadovat od Správce opravu zpracovávaných osobních údajů,
  • požádat Správce o výmaz zpracovávaných osobních údajů,
  • požádat Správce o omezení zpracování osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • předání osobních údajů,
  • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž odvoláním tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním,
  • podat stížnost u dozorového úřadu (předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů).

6 Zdroj osobních údajů

Pokud jsme získali osobní údaje od jiných subjektů než od subjektu údajů, znamená to, že jsme je získali od smluvních partnerů, ze sociálních médií, z internetu nebo z jiných veřejně dostupných zdrojů.