Všichni zaměstnanci společnosti Balex Metal se zúčastní seminářů o nakládání s odpady v uzavřeném okruhu. Nejen, že budeme znát celý průběh procesu recyklace, ale také se naučíme, jak co nejlépe třídit odpady. Jak můžeme snížit denní produkci odpadu a pracovat v souladu se zásadami zelené kanceláře. Projekt je realizován ve spolupráci s místními zařízeními pro nakládání s odpady.