Návod k montáži modulové haly typu ZET.

Návod k montáži modulové haly typu ZET.

1. K montáži haly můžeme přejít po zhotovení základů a stanovení míst, v nichž se bude připevňovat rám haly.

2. Připevnění k základu se realizuje osazením kotev přizpůsobených rozměru haly. Kotvy se dodávají spolu s halou.

3. Halu je možné postavit na základovém pásu, deskovém základu i na základových sloupech.

4. Modulové haly Balex Metal najdou svoje uplatnění jako skladové haly, obchody s velkou prodejní plochou, výrobní závody nebo garáže.

5. Balex Metal vyrábí haly se šířkami 6,8,10,12, 15 a 18 metrů. Jejich délku lze libovolně přizpůsobit potřebám. Každé další pole haly prodlužuje konstrukci o 4,5 metru.

6. Montáž je vhodné začít od rozložení dodaných prvků na ploše a jejich roztřídění podle připojeného návodu a dokladu o vydání ze skladu, neboli tzv. dokumentu WZ. Seznam prvků, jejich vzhled a popis je možné si stáhnout - viz níže. Seznam bude potřebný k identifikaci prvků uváděných v tomto návodu.

 7. K montáži haly budete potřebovat:

  •  vrtačky
  • vrtáky do betonu
  • čtyři nástrčné klíče (17, 19, 24, 30)
  • lešení
  • vysokozdvižný vozík nebo zvedák

8. První etapu montáže zahájíme připojením profilů Zet ke sloupům a příčlím rámu pomocí šroubů M16 a převázek.

9. Následně ke sloupům přimontujeme patky a rohové styčníky rámu.

10. Při montáži profilů Zet a příčlí rámu je třeba dodržovat zásadu „širokým k sobě“.

11. Při montáži hal se šířkou od 6 do 12 metrů je třeba pamatovat na vyčlenění čtyř příčlí rámu jako prvků štítových stěn a namontovat o jednu převázku méně. Místo převázky namontujeme spojku sloupu štítové stěny.

12. Následně postavíme a vyrovnáme všechny sloupy haly a namontujeme k nim spojky ke stěnovým příčlím.

13. K postaveným hlavním sloupům přimontujeme stěnové příčle, přičemž musíme pamatovat na okenní a dveřní otvory podle projektu.  

14. Další etapou je spojení dříve smontovaných příčlí rámu pomocí hřebenové spojky a dále montáž příčlí rámu na sloupech.

15. K příčlím rámu přimontujeme spojky k vaznicím.

16. K takto připraveným příčlím rámu namontujeme střešní vaznice. V této fázi je už hotový skelet haly. Další fáze montáže se týkají vyplnění a stabilizace konstrukce. 

17. Za tímto účelem je třeba mezi vaznicemi namontovat mezivaznicová ztužidla. Skupinu ztužidel tvoří prvky: S7, S8 i S9. Délka prvků S9 odpovídá vzdálenosti mezi vaznicemi. Jednotlivé druhy ztužidel montujeme v příslušných místech do hotových otvorů ve vaznicích.

18. Posledními prvky ke zpevnění konstrukce jsou stěnové a střešní zpevňovače. Ty se montují v místech označených v projektu. Instalovaná zpevnění je třeba napnout pomocí šroubu. 

19. Etapa konstrukce hlavního rámu končí montáží táhla s věšadlem, které zpevní skelet haly.

20. Další etapou je montáž štítové stěny, kterou zahájíme instalací vnitřních sloupů štítové stěny. V závislosti na modelu haly jsou tyto sloupy jednotlivými nebo sdruženými profily Zet. Podobně jako sloupy a příčle hlavního rámu. V případě hal se šířkou od 6 do 12 metrů namontujeme vnitřní sloup štítové stěny ke spojce a patkám štítové stěny.

21. Další etapou je montáž spojek příčle ke štítovému sloupu, po níž je třeba přišroubovat vnitřní příčle štítové stěny.

22. Montáž vnějších příčlí štítové stěny je trochu komplikovanější vzhledem ke způsobu upevnění pomocných spojek typu M2/N a M2/SN (které se liší šířkou) se spojkami příčle se sloupem určenými pro daný typ haly. M2/N se montuje společně s převázkou a M2/SN s patkou rámu a rohovým styčníkem. Jak vidíme, mají tyto spojky pouze jeden otvor. Druhý je třeba vyvrtat v užším pásu profilu Zet vrtákem, který je dodaný v sadě s halou. Následně přišroubujeme spojku příčle se sloupem odpovídající danému modelu haly.

23. V takto připraveném prostoru namontujeme vnější příčle štítové stěny ZWSZ. Analogicky postupujeme v případě druhé štítové stěny.

24. Po ukončení montáže všech boků haly je třeba obložit rámy haly štítových stěn rohovou konstrukcí ohýbanou za studena, aby byla možná montáž vnějších obkladů. Halu je možné rovněž obložit libovolným stěnovým sendvičovým panelem a použít libovolný střešní sendvičový panel k překrytí plochy střechy.

Modulové haly Balex Metal mohou být zhotovené ve studené verzi s použitím fasádních a střešních trapézových plechů, stejně jako v teplé variantě s použitím sendvičových panelů. Součástí projektu haly mohou být rovněž okna, dveře a vrata.

V případě dotazů kontaktujte technické poradce:

+48 801 000 807