Návod na vodorovnou montáž sendvičových desek

 

Návod na vodorovnou montáž sendvičových desek.

1. Pro vykládku velkých sendvičových desek a trapézových plechů použijte vysokozdvižné vozíky s velkým vzepřením a rozchodem vidlic.

2. Nejprve začněte montáží startovacího plechování z tlustšího plechu. Vhodné uložení prvku kontrolujte pomocí vodováhy. To umožní vhodným způsobem umístit první desku.

3. Veškerá kontaktní místa sendvičové desky s kostrou by měla být utěsněna pomocí vodotěsného samolepicího těsnění. Toto těsnění je vhodné použít jak u startovacího plechování, tak i u stavebních bloků, konstrukčních sloupů, rámů, šroubů a vaznic.

4. Než se uloží první řada desek, je nutné instalovat okapník s vhodným okapnicovým profilem, který je nezbytný k odvedení dešťové vody mimo zeď nebo základovou desku. Namontovat vhodný okapník po montáži sendvičové desky už nebude možné.

5. Vzhledem k docela velké hmotnosti by sendvičové desky mělo obracet několik pracovníků. Před montáží desky ke konstrukci je nutné odstranit zabezpečující fólii z vnitřní strany. Vzhledem k možnosti poškození desek na staveništi doporučujeme sundat fólii z vnější části co nejpozději. Je nutné to ale udělat během 3 týdnů ode dne výroby.

6. Pokud je to nezbytné, sendvičové desky můžete jemně dotlačit pomocí dřevěného bloku, aby nedošlo k poškození zámků a hran.

7. Před montáží desek je třeba přesně kontrolovat jejich polohu pomocí dlouhé vodováhy.

8. Desky se montují ke konstrukci upevňovacími šrouby. Doporučujeme samovrtné upevňovací šrouby pro kov, které mají těsnicí podložku. Dejte pozor na vhodné nastavení spojky vrtáku, které zabezpečí, že nedojde k protahování šroubu a vzniku dutin na vnější části obložení. Šrouby montujte ve vzdálenosti 3,5 cm od hrany desky.

9. Dejte pozor na doplňování samolepicího těsnění v dalších dostupných prvcích konstrukce.

10. Konstrukce zámku sendvičových desek Balex Metal umožňuje zajištění maximální těsnosti a fungování sousedních desek, polyuretanové těsnění aplikované na zámek zajištuje neporušení termoizolace mezi sendvičovými deskami.

11. Sendvičové panely jsou poměrně lehké. Nemůžou nést větší hmotnost, než samy váží. Hmotnost sendvičových desek tloušťky 100 mm činí cca 12,5 kg na metr čtvereční. Podle jejich délky je přemísťujte pomocí specializovaných strojů. Společnost Balex Metal dodává sendvičové desky řezané s milimetrovou přesností. Občas je však nebytné je upravit na staveništi pilkou anebo pásovou pilou se zuby pro řezání ocelového plechu.

12. U dalších fází montáže pamatujte na zachování technologických spár od 10 do 20 mm mezi deskami. Pro nepřetržitou termoizolaci je třeba tyto spáry důkladně vyplnit polyuretanovou pěnou. Kolmé oplechování, které kryje dilatační spáry mezi deskami, by mělo být prostorové, aby se kompenzovaly případné termické pohyby obložení desek. Jejich kolmou polohu kontrolujte dlouhou vodováhou. Fixaci provádějte pomocí samovrtných šroubů s těsněním nebo těsných nýtů, rozmístěných po cca 30 cm.