Pokyny pro montáž tepelné izolace Thermano na šikmé střeše pod krokvemi.

Pokyny pro montáž tepelné izolace Thermano na šikmé střeše pod krokvemi.

Instalace izolace z podkroví je dokonalým řešením, když je potřebná další vrstva tepelné izolace, bez nutnosti zásahu do střešní krytiny. Velmi nízký koeficient lambda desek Thermano (λ=0,023 W/mK - čím nižší, tím lepší izolace) umožňuje výrazně zvýšit tepelnou izolaci budovy použitím nejtenčí možné vrstvy izolace.  

Nejvíce tepla uniká z budov špatně tepelně zaizolovanou střechou. Vhodné zateplení střechy umožní udržet v domě adekvátní tepelné podmínky a výrazně ušetřit na vytápění. PIR desky se používají všude tam, kde jsou potřebné materiály s nejvyšší tepelnou izolací třídy A++

Provedení zateplení šikmé střechy podkrokvý.

Instalace izolace z podkroví nevyžaduje demontáž střešního pokrytí, proto je to nejlepší způsob, jak rychle, levně, a především efektivně snížit množství tepla, které "uniká" z budovy.

 

Zateplení šikmé střechy podkrokvovým způsobem krok za krokem:

Pro montáž Thermano budete potřebovat:

 • panely Thermano,
 • hliníkovou pásku
 • paropropustnou membránu, pro vytvoření ventilační spáry nad minerální vlnou
  mezi krokvemi,

 • vruty,
 • nízkoexpanzní pěnu
 • sponkovačku pro uchycení paropropustné membrány,

 • hřebíky a provázek pro zajištění vlny před vypadnutím,

 • pilu nebo jiné nářadí na řezání panelů Thermano.

1. V předváděné realizaci se investor rozhodl pro tepelnou izolaci podkroví ve variantě: izolační vlna mezi krokvemi a panely Thermano pod krokvemi.

2. Než začnete pracovat, ujistěte se, že horní části stěny u hran plochy střechy s jsou zajištěny tenkou vrstvou polystyrenu nebo jiné tepelné izolace, jak je to znázorněno v předváděném příkladu.

3. Práci začněte tím, že namontujete vlnu. Pamatujte, že musíte zajistit větrací spáru. V tomto případě je její doporučená šířka minimálně 3 cm. Tento rozměr je zajištěn díky použitým lištám,
které mají požadovanou tloušťku.  Ventilační spára slouží k ochraně celé sestavy před vlhkostí  a k zajištění možnosti efektivního odvádění vlhkosti, to znamená kondenzátu vodní páry z vlny.  Navíc bude ventilační spára sloužit k zajištění dlouhé životnosti krokví a jejich případného dosušení, pokud jejich vlhkost přesáhne 18 %.

4. Podobnou roli bude plnit paropropustná membrána,  která má ochránit vlnu po celé délce plochy střechy. Zaprvé před vyfoukáváním vláken. Zadruhé před vyfoukáváním studeného vzduchu. Oba tyto jevy mají velký význam pro tepelněizolační vlastnosti vrstvy vlny. Paropropustnou membránu připněte pomocí sponkovačky sponkami k lištám, které tvoří ventilační spáru.

5. Dalším krokem je vyplnění prostoru mezi krokvemi minerální vlnou. Průběžně ji zajišťujte
proti vypadnutí.  K tomuto účelu je třeba do krokví natlouct hřebíky a zajistit vlnu provázkem. Ten slouží jako kostra.

6. Dalším krokem je montáž panelů Thermano.  Panely se montují přímo na dřevěné prvky. Velkým zjednodušením bude použití kovových profilů, které jsme dříve připevnili ke krokvím. 

Montáž panelů začínáme zezdola, pokládáme je vodorovně jeden vedle druhého. Thermano kotvíme pracovně, s použitím jednotlivých vrutů tak, že je šroubujeme do krokví. Vlastní montáž proběhne později. Spolu s kotvením sádrokartonových desek.

Další řady Thermano pokládáme zámkem do sebe na tzv. vazbu.

Krajní panely jak na straně stěn, tak u hran okenních otvorů vhodně ořežeme obyčejnou ruční pilou.

7. Další etapou je vyplnění spár na hranách panelů nízkoexpanzní pěnou.

8. Dalším krokem bude zalepení všech spár na spojích panelů hliníkovou páskou.

9. Poslední etapa je montáž roštu pro sádrokartonové desky.  Velmi důležité je, aby byly prvky roštu ukotveny ke konstrukčním prvkům, tzn. krokvím nebo ke stěnám, kolmo.

Důležité je vybrat délku vrutů tak, aby byla hloubka jejich zavrtání v krokvích dostatečná.

 

Díky montáži tepelné izolace Thermano...

 • Kdy, nainstalujete v podkroví desky s malou tloušťkou, ale se skvělými tepelně-izolačními vlastnostmi, ušetříte prostor v podkroví.
 • Přispějete také k ochraně životního prostředí. Omezení spotřeby energií znamená menší množství jedovatých látek v atmosféře.
 • V zimě výrazně snížíte účty za vytopení domu, nebo v létě za ochlazování.

 

Podívej se také

V případě dotazů kontaktujte technické poradce Thermano:

+420 495 543 267