Montážní návod pro Thermano na extenzivní zelené střeše.

 

Montážní návod pro zateplení zelené střechy.

Zelená střecha je dokonalým nápadem, když chcete plochou střechu přizpůsobit pro rekreační účely. Navzdory předpokladům není volba takového řešení komplikovaná, a to zejména pokud použijete tepelně izolační panely z tvrdé polyuretanové pěny PIR. 

Izolace Thermano je vzhledem ke svým velmi dobrým tepelně izolačním parametrům, pevnosti, jež je srovnatelná s cihlou, a odolnosti proti vlhkosti ideální volbou pro zajištění tepelné izolace zelených střech. 

Panely mají nejvyšší třídu tepelné izolace A++, což dodatečně zjednodušuje návrh střechy: Stačí menší tloušťka zateplovací vrstvy při současném zachování vynikajících izolačních vlastností.

 

Montáž tepelné izolace Thermano na zelené střeše krok z krokem.

1.  S prací začneme od položení parozábrany. Je třeba pamatovat na to, abychom fólii vytáhli na stěny atiky

2.  Následně začneme s pokládkou první vrstvy panelů Thermano. Děláme to ze strany atiky, přičemž předem odstraníme zámek panelu tak, aby Thermano přesně přiléhalo k hraně. Ze stejného důvodu musíme také přesně přiříznout panely v rozích.

3.  Vzhledem k tomu, že strop má spády nutné k odvádění vody, je třeba panely Thermano v místech hran spádových ploch navíc přeříznout.

4. Podobnou činnost provádíme v případě bodových nerovností stropu.

5. Po položení první vrstvy Thermano je třeba zalepit styčné hrany panelů hliníkovou páskou.

6. Druhou vrstvu panelů pokládáme tzv. na střídačku. Je třeba si pamatovat, že i zde je třeba zabezpečit spoje hliníkovou páskou. Pravidelně je nutné kontrolovat spád systému pomocí dlouhé vodováhy, aby bylo možné upravovat případné odchylky vhodným naříznutím panelu.

7. Thermano nebude nikdy ideálně přiléhat k hranám atiky, proto je třeba vyplnit všechny spáry nízkoexpanzní pěnou. Díky tomu bude zachována těsnost systému.

8.  Pro zachování kontinuity tepelné izolace na budově připevníme Thermano rovněž ke stěnám atiky. V daném příkladu se panely připevňovaly pomocí nízkoexpanzní pěny.

9.  Dalším krokem je úkosování rohů mezi stěnou atiky a povrchem stropu. Lze to provést pomocí rohových klínů, získaných např. z panelů Thermano nebo velmi tvrdé minerální vlny. Je to důležité s ohledem na technické aspekty hydroizolace, která by se neměla ohýbat pod příliš velkým úhlem – úkosováním rohu se sníží ostrost úhlu a odstraní riziko prasknutí, zejména při nízkých teplotách.

10.  Následující etapa prací je založená na pokládce podkladové lepenky na vrstvách Thermano. Zásobu lepenky je třeba rozmístit tak, aby byla zakrytá stěna atiky.

11.  Po položení podkladové vrstvy přejdeme k montáži samotné hydroizolace v podobě tepelně svařitelné vrchní lepenky. Archy pokládáme přímo na podkladovou lepenku, přičemž pamatujeme na zabezpečení atiky.

12.  Dalším krokem je pokládka nopové fólie. V celém systému plní funkci drenážní vrstvy, jejímž úkolem je odvádění přebytku vody z vegetačních vrstev. Fólii pokládáme nopy nahoru.

13. Na takto připravený podklad lze položit dvě vrstvy geotextilie, mezi něž je třeba umístit keramzit. Úkolem geotextilie je zadržování drobných frakcí z vyšších vrstev, které mohou znečistit a ucpat drenážní vrstvu. Keramzit plní podobně jako nopová fólie drenážní funkci – odvádí přebytek vody a současně kumuluje vlhkost nutnou pro vegetační podloží. Vrstva keramzitu však není pro celý systém nezbytná a lze ji pominout.

14. Teprve na takto připravené vrstvy střechy lze položit hlínu neboli vegetační vrstvu. Bude tvořit podloží pro rostliny a představovat zdroj minerálních složek.

15. Předposlední etapou prací je montáž trubek zavlažovacího systému.

16. Nakonec je třeba provést výsev trávy nebo rozložit hotové pásy trávníku dodané v rolích.

17. Thermano je nenasákavý a odolný materiál. Panely vydrží tlak 20 tun na metr čtvereční. To má klíčový význam pro zelené střechy s velkou hodnotou zatížení.

 

Díky montáži tepelné izolace Thermano…

  • Získáte jistotu. Vaše zelená střecha bude dokonale zajištěna proti největší hrozbě, kterou je hromadění vlhkosti. Panely PIR jsou odolné proti vlhkosti, a proto se jejich tepelněizolační vlastnosti časem nemění.

  •  Budete se moct rozhodnout pro zelenou střechu i tam, kde to dosud nebylo možné. Malá tloušťka panelů Thermano už nejednou způsobila, že byl místo plánovaného tepelněizolačního materiálu vybrán tenčí a efektivnější, což v konečném důsledku umožnilo změnit návrh střechy tak, aby bylo možné vysadit zeleň. 

  • Pečujete o životní prostředí. Kvalitní zateplení vede ke snížení emisí škodlivin do ovzduší.

 

Podívej se také

 

V případě dotazů kontaktujte technické poradce Thermano:

tel. +420 495 543 267