Pokyny pro pokládání desek Thermano na plochou střechu.

Pokyny pro pokládání desek Thermano na plochou střechu.

Nejvíce tepla uniká z budov špatně tepelně izolovanou střechou. Správné zateplení střechy umožní udržet v domě příslušný tepelný komfort a výrazně ušetřit na vytápění. Desky PIR se používají všude tam kde jsou potřeba materiály s nejvyšší třídou tepelné izolace A ++

Zateplení ploché střechy krok za krokem

1. Montáž panelů Thermano na plochou střechu se začíná polohou konstrukčních trapézových plechů, které tvoří nosnou základnu. Plechy by měly být položeny volně, bez zbytečného tlaku nebo roztažení. Při připevňování trapézových plechů do konstrukce by se měla použít řešení navržená konstruktérem, která jsou výsledkem statických výpočtů. Výběr konektorů, jejich délka, průměr, rozteč nebo typ závitů a počet záběrů musí splňovat požadavky na konstrukci.

2. Veškeré technologické otvory, které procházejí celým průřezem střechy, jako jsou větrací komíny nebo odvodňovací kanály, by měly být provedeny v trapézovém plechu před položením následujících vrstev. Thermano desky mají objemovou hmotnost 30 kg/m3. Přeprava do střechy a horizontální doprava nevyžaduje použití těžkého zařízení.

3. Další etapou je položení párotěsné fólie. Měli byste věnovat pozornost směru dalších fóliových pásů tak, aby základy vedly ve směru sklonu střechy. O správnou velikost základů by měl být požádán dodavatel.

Na rozložené fólii můžete začít pokládat desky Thermano a pamatovat o jejich těsném uspořádání - delší strana kolmá na záhyby trapézovího plechu. Počet a délka nepodporovaných připojení by měla být co nejmenší.

4. Další pásy desek by měly být pokládány v běžící vazbě. Tím je zajištěno těsné spojení mezi sousedními prvky. V případě klasické ploché střechy pokryté hydroizolační membránou se k upevnění panelů Thermano používá mechanické upevnění pomocí teleskopických konektorů. Chrání šrouby před tepelným přemostěním a vzhled kondenzace na vnitřní straně střechy. Správné množství je 2 kusy teleskopických šroubů na čtvereční metr Thermano, nebo 6 kusů na standardní panel, tj. 1200 x 2400 mm.

Spojovací prvky by měly být upevněny pouze na vnitřní straně panelů Thermano, přibližně 5 cm od okraje desky. Je naprosto nepřijatelné používat společné spojovací prvky upevňující dva nebo tři přilehlé panely.

Thermano desky mohou být položeny v jedné vrstvě, ačkoli je bezpečnější položit je ve dvou vrstvách, které se navzájem překrývají - tak, aby se vazby sousedních řad a vrstev nepřekrývaly.

První vrstva by měla být také upevněna pomocí teleskopických konektorů. 1 nebo 2 na disk. Druhá vrstva Thermano by měla být instalována stejně jako v případě jednovrstvé tepelné izolace, tj. 2 kusy na metr čtvereční.

5. Řezání Thermano nevyžaduje speciální nástroje. Všechny mezery by měly být vyplněny nízkotlakou polyuretanovou pěnou.

6. Thermano desky mohou být pokryty všemi typy hydroizolace. Montáž hydroizolačních membrán se nejčastěji provádí pomocí stejných teleskopických konektorů, které se používají pro montáž panelů Thermano. Počet spojovacích prvků na běžícím metru závisí na tom, zda se jedná o střed sklonu střechy nebo o okrajovou oblast. Jeden okraj je obecně mechanicky fixován. Poté, při zachování příslušného základu je svařován s dalším hydroizolačním pásem.

Ve zvláštních případech je třeba svařovat membránu s deskami Thermano a přizpůsobit takovýmto spojům pomocí speciálních lepidel.

7. Kombinace desek Thermano se spracováním okrajů plechů vyžaduje použití podříznutí desek tak, aby vznikl odpovídající pokles pro dešťovou vodu. To eliminuje problém stálosti na střeše.

Mělo by se pamatovat na to, že okapové úpravy vyžadují použití plechu pokrytého svařitelným materiálem se střešní membránou. Takové zajištěné spojení bude odolné proti větru.

Díky použití termoizolace Thermano...

  • Budete mít dokonale tepelně izolovanou střechu jedním z nejlepších materiálů - pro porovnání: Thermano má hodnotu lambda λ (koeficient tepelné vodivosti, čím nižší, tím lépe to izoluje) na úrovni 0,023 (W/mK) a vysoce kvalitní minerální vlna má tento koeficient 0,040 (W/mK). To představuje téměř dvojnásobnou izolaci.

  • Zabezpečíte tak střechu na dlouhá léta. desky Thermano jsou neobyčejně trvanlivé, odolávají tlaku, vlhkosti a v průběhu let neztrácí své tepelně izolační vlastnosti.

  • Ihned pocítíte menší spotřebu energie potřebné pro vytápění domu, což přinese výrazné úspory.

Podívej se také

V případě dotazů kontaktujte technické poradce Thermano:

+420 495 543 267