Planéte môže pomôcť každý
Vďaka ľudskej činnosti dennodenne pociťujeme klimatické zmeny. Od bodu zlomu nás delia iba 2 ° C. Ak neznížime skleníkové plyny a nezastavíme zvyšovanie teploty, zmeny môžu byť už nezvratné. Znečistenie životného prostredia a ohrozené druhy zvierat sú uzavretým kruhom, ktorý treba okamžite zastaviť. Preto musíte konať! Toto je spoločná výzva, ktorú musíme riešiť spoločne!

Planet Passionate, o čo sa snažíme?

1. Energia
 • Chceme dosiahnuť nulovú čistú spotrebu energie do roku 2030.
 • Vyrobíme si vlastnú obnoviteľnú energiu na úrovni 20%.
 • Naším cieľom je tiež inštalovať fotovoltaické panely na všetkých miestach spoločnosti Balex Metal.
2. Oxid uhličitý
 • Chceme dosiahnuť nulové emisie uhlíka do roku 2030.
 • Usilujeme sa o to, aby flotila Balex Metal mala nulové emisie už v roku 2025.
 • Zaviazali sme sa znížiť CO2 generovaný dodávkami našim partnerom na polovicu
3. Nakladanie s odpadmi
 • Našou prioritou je tiež cirkulárne nakladanie s odpadom. Pri realizácii tohto plánu budú mať všetci v spoločnosti Balex Metal obrovskú úlohu.
 • Naše výrobné procesy budú do roku 2030 nulové
 • V našich výrobných procesoch sa budú používať recyklované PET fľaše.
4. Voda
 • Chceme významne ovplyvniť procesy šetrenia vodou. Starostlivosť o vodné zdroje je ďalším z našich záväzkov
 • Zber dažďovej vody bude prebiehať vo všetkých lokalitách spoločnosti Balex Metal.
 • Stali sme sa tiež súčasťou ambicióznych projektov na vyčistenie oceánov.
Planet Passionate 2030, Naša vízia

Boj proti zmene klímy, ochrana životného prostredia a nakladanie s obehovým odpadom sú prioritnými opatreniami, ktoré musia priniesť obrovskú zmenu v spôsobe, akým fungujeme do 10 rokov. Realizácia stratégie trvalo udržateľného rozvoja má slúžiť životnému prostrediu, nám a našim generáciám. Planet Passionate je vízia, ktorá má zmeniť nás všetkých, a tým ovplyvniť obraz životného prostredia okolo nás. Nie je to suchý projekt, ktorý sa má uskutočniť, ale konkrétne úlohy a ciele, ktoré môžeme dosiahnuť len spoločne.

Naše iniciatívy

Recyklácia a zelená kancelária

Všetci zamestnanci Balex Metal sa zúčastnia workshopov o obehovom odpadovom hospodárstve. Nielenže budeme poznať celý priebeh procesu recyklácie, ale naučíme sa aj to, ako recyklovať na maximum. Ako môžeme znížiť dennú produkciu odpadu a konať podľa pravidiel zelenej kancelárie. Projekt sa realizuje v spolupráci s miestnymi zariadeniami na zneškodňovanie odpadu

Čítať ďalej...

Spoločná výzva! Obmedzujeme množstvo fólie na balenie sendvičových panelov.

Každý deň dostávame správy o následných ekologických katastrofách, suchách, požiaroch, znečistenom ovzduší a moriach, ako aj o ohrozených druhoch zvierat. Bohužiaľ sme sa presunuli do programu, že je to tak a teraz? Počujeme, ale reagujeme? Vidíme, ale snažíme sa zmeniť realitu, ktorá nás obklopuje?

Čítať ďalej...

Partnerstvá v rámci „Planet Passionate”

Ochrana levov

Populácia levov v Afrike klesla za posledné dve desaťročia až o polovicu. To je dôvod, prečo celá skupina Kingspan spolupracuje s Nadáciou Born Free Foundation, aby pomohla zachrániť tieto zvieratá

.

?