Planéte môže pomôcť každý
Vďaka ľudskej činnosti dennodenne pociťujeme klimatické zmeny. Od bodu zlomu nás delia iba 2 ° C. Ak neznížime skleníkové plyny a nezastavíme zvyšovanie teploty, zmeny môžu byť už nezvratné. Znečistenie životného prostredia a ohrozené druhy zvierat sú uzavretým kruhom, ktorý treba okamžite zastaviť. Preto musíte konať! Toto je spoločná výzva, ktorú musíme riešiť spoločne!

Planet Passionate, o čo sa snažíme?

1. Energia
 • Chceme dosiahnuť nulovú čistú spotrebu energie do roku 2030.
 • Vyrobíme si vlastnú obnoviteľnú energiu na úrovni 20%.
 • Naším cieľom je tiež inštalovať fotovoltaické panely na všetkých miestach spoločnosti Balex Metal.
2. Oxid uhličitý
 • Chceme dosiahnuť nulové emisie uhlíka do roku 2030.
 • Usilujeme sa o to, aby flotila Balex Metal mala nulové emisie už v roku 2025.
 • Zaviazali sme sa znížiť CO2 generovaný dodávkami našim partnerom na polovicu
3. Nakladanie s odpadmi
 • Našou prioritou je tiež cirkulárne nakladanie s odpadom. Pri realizácii tohto plánu budú mať všetci v spoločnosti Balex Metal obrovskú úlohu.
 • Naše výrobné procesy budú do roku 2030 nulové
 • V našich výrobných procesoch sa budú používať recyklované PET fľaše.
4. Voda
 • Chceme významne ovplyvniť procesy šetrenia vodou. Starostlivosť o vodné zdroje je ďalším z našich záväzkov
 • Zber dažďovej vody bude prebiehať vo všetkých lokalitách spoločnosti Balex Metal.
 • Stali sme sa tiež súčasťou ambicióznych projektov na vyčistenie oceánov.
Planet Passionate 2030, Naša vízia

Boj proti zmene klímy, ochrana životného prostredia a nakladanie s obehovým odpadom sú prioritnými opatreniami, ktoré musia priniesť obrovskú zmenu v spôsobe, akým fungujeme do 10 rokov. Realizácia stratégie trvalo udržateľného rozvoja má slúžiť životnému prostrediu, nám a našim generáciám. Planet Passionate je vízia, ktorá má zmeniť nás všetkých, a tým ovplyvniť obraz životného prostredia okolo nás. Nie je to suchý projekt, ktorý sa má uskutočniť, ale konkrétne úlohy a ciele, ktoré môžeme dosiahnuť len spoločne.

Naše iniciatívy

Automobily s nulovými emisiami v spoločnosti Balex Metal

Uhlíková neutralita je jednou z hlavných úloh, ktoré sme si stanovili ako súčasť programu Planet Passionate. Preto chceme do roku 2030 dosiahnuť nulové emisie oxidu uhličitého.

Čítať ďalej...

Recyklácia a zelená kancelária

Všetci zamestnanci Balex Metal sa zúčastnia workshopov o obehovom odpadovom hospodárstve. Nielenže budeme poznať celý priebeh procesu recyklácie, ale naučíme sa aj to, ako recyklovať na maximum.

Čítať ďalej...

Spoločná výzva! Obmedzujeme množstvo fólie na balenie sendvičových panelov.

Každý deň dostávame správy o následných ekologických katastrofách, suchách, požiaroch, znečistenom ovzduší a moriach, ako aj o ohrozených druhoch zvierat. Bohužiaľ sme sa presunuli do programu, že je to tak a teraz? Počujeme, ale reagujeme? Vidíme, ale snažíme sa zmeniť realitu, ktorá nás obklopuje?

Čítať ďalej...

Partnerstvá v rámci „Planet Passionate”

Ochrana levov

Populácia levov v Afrike klesla za posledné dve desaťročia až o polovicu. To je dôvod, prečo celá skupina Kingspan spolupracuje s Nadáciou Born Free Foundation, aby pomohla zachrániť tieto zvieratá

.

?