Profily formované za studena

Profily tvarované za studena ponúkané firmou Balex Metal sa charakterizujú veľkou odolnosťou a malou hmotnosťou. Vďaka tomu efektívne prenášajú zaťaženia, a pri tom sú bezproblémové pri montáži. V našej ponuke nájdete tiež potrebné montážne príslušenstvo. Profily tvarované za studena nachádzajúce sa v sortimente Balex Metal je možné konfigurovať pre konkrétne smernice s použitím modernej aplikácie pre otvorovanie v profiloch. Významne to urýchľuje investičný proces.
Čím sa charakterizujú profily tvarované za studena Balex Metal?

Profily tvarované za studena sú určené predovšetkým k používaniu ako konštrukčné a podkonštrukčné prvky v modulových halách s oceľovou konštrukciou. Profily ponúkané firmou Balex Metal môžu byť použité ako väznice podpierajúce strešnú plochu, ako aj konštrukcia slúžiaca na pripevnenie stenového obloženia. Naše profily tvarované za studena sa charakterizujú vysokými odolnostnými parametrami pri pomerne malých rozmeroch priečneho prierezu a malej hmotnosti. Spojenie týchto vlastností spôsobuje, že profily efektívne prenášajú zaťaženia a pritom nespôsobujú problémy v priebehu montáže. Je treba vedieť, že ponuka Balex Metal sa neobmedzuje len na samotné profily tvarované za studena. V našom sortimente nájdete komplexné riešenia, v ktorom sú okrem profilov, tiež sady skrutiek, montážne uholníky, a tiež držiaky prvkov stuženia.

Z Balex Metal samostatne konfigurujete svoj optimálny profil

Profily tvarované za studena používané v stavebníctve oceľových hál musia mať otvory umožňujúce vytvorenie pevného a trvanlivého spojenia medzi profilmi a inými prvkami s použitím skrutiek alebo nitov. Balex Metal vychádza v ústrety s očakávaním investorov, projektantov a realizátorov, ponúkajúcim modernú aplikáciu, ktorá umožňuje ľubovoľné projektovanie miest pre otvory vo všetkých druhov profilov tvarovaných za studena. Jej použitie je úplne zadarmo a nevyžaduje inštalovanie žiadneho dodatočného programového vybavenia na disku. Použitím našej aplikácie získate podrobný výkres s nevyhnutnými rozmermi, ktorý, v prípade potreby rýchlo opravíte a aktualizujete.

.

?