Fasádne krytiny

Fasádne panely Balex Metal pripomínajú vzhľadom tzv. fasádny siding, sa charakterizujú výrazne lepšími technickými parametrami a väčšou trvanlivosťou v porovnaní s obkladom z plastov. Fasádne kazety Balex Metal, ako dokončenie vonkajších stien, tvoria mozaiku rozdelenú vzájomne sa prenikajúcimi líniami v zvislom a vodorovnom usporiadaní. Geometrická jednoduchosť poskytuje fasáde moderný vzhľad.

Fasádne panely Balex Metal – dlhodobé a moderné dokončenie vonkajších stien

Fasádne panely Balex Metal je vysoko estetické a dlhodobé dokončenie vonkajších stien, ktoré sa pripevňujú s použitím skrutiek do podkonštrukcii. Pokrytie fasády fasádnymi panelmi je možné vykonať pre všetky typy budov. Dokončenie tohto typu, ktoré je mimoriadne často používané v halových objektoch kancelárskeho, športového a priemyselného charakteru, ale tiež je možné používanie v iných sektoroch stavebníctva, napríklad pri výstavbe rodinných a bytových domov.

Vďaka širokej palete farieb a možnosti spojovania fasádnych panelov so sklom, drevom, betónom a hliníkom je možné ľubovoľne aranžovať trvalé dokončenie vonkajších stien. Oplatí sa vedieť, že fasádny panel môže byť používaný aj v interiéroch budov.

Fasádne kazety Balex Metal – estetická a funkčná forma vonkajších stien

Fasádne kazety Balex Metal je dokončenie fasády cenené predovšetkým za geometrickou jednoduchosť. Prvky tohto typu po pripevnené na oceľovej podkonštrukcií tvoria na povrchu vonkajších stien estetickú mozaiku, ktorej fragmenty sú oddelené prenikajúcimi sa vodorovnými a zvislými líniami. Tak ako v prípade iných dokončení z oceli, tiež fasádne panely sa charakterizujú vysokými mechanickými parametrami a životnosťou a pritom sú ľahké, čo veľmi uľahčuje proces montáže.

Použitie fasádnych kaziet vytvára skutočne neobmedzené možnosti aranžovania, pretože tieto prvky môžu mať ľubovoľnú farbu z palety RAL a pritom je možné spájanie s inými druhmi materiálov používaných na vonkajších stenách. Stenové kazety sú spôsobom na mimoriadnu fasádu, ktorá sa osvedčí na každom druhu budovy.

.

?