Ploché strechy sa opäť dostali do popredia, a preto ich dnes už často vidíme ako korunu moderných architektonických návrhov. Moderné ploché strechy však majú na rozdiel od tých minulých viacero vrstiev, z ktorých každá má špecifickú funkciu, a aj keď ju nemajú, v súčasnosti existujú materiály ako THERMANO ROOF alebo nový THERMANO DECK, ktoré sa postarajú o správnu tepelnú izoláciu a nielen to.

 

Čo je THERMANO DECK?

THERMANO je na trhu dobre známa a osvedčená izolácia, verzia DECK je materiál určený pre ploché strechy. Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,022 [W/(mK)] - pri hrúbkach dosiek nad 90 mm hovorí za všetko.  Z hľadiska tepelnoizolačných vlastností je TERMANO takmer dvakrát účinnejšie pri zadržiavaní tepla ako iné populárne izolanty na trhu.  To sa prirodzene premieta do takmer polovičnej hrúbky z izolácie THERMANO v porovnaní napríklad s vlnou alebo polystyrénom. Polyuretánová tepelná izolácia je bezpečná a nenasiakavá, čo z nej robí tepelnoizolačný materiál, ktorý slúži dlhé roky.

 

Nízke konštrukčné zaťaženie

Je ľahké si domyslieť, že v prípade plochých striech sa zohľadní aj vplyv na mechanické zaťaženie strešných plôch. Vzhľadom na neporovnateľne nižšiu hustotu THERMANO DECK v porovnaní s vlnou používanou v strešných inštaláciách budú tieto rozdiely významné aj z hľadiska pevnosti konštrukcie, čo môže mať vplyv na zníženie nákladov spojené s prípadným "zoštíhlením" trapézového plechu alebo tvarových konštrukčných prvkov.

 

Výrazná pevnosť v tlaku

Montáž THERMANO DECK je jednoduchá aj z hľadiska možnosti neobmedzeného pohybovania po nich.. Štandardná pevnosť v tlaku pri 10 % relatívnej deformácii [kPa] je približne 150 kPa; inými slovami, na stlačenie 10 cm dosky THERMANO na hrúbku 9 cm by sa 1 m2 tejto dosky musel zaťažiť hmotnosťou až 15 ton. To je dôležitý parameter pre súčasné ploché strechy, ktorých funkcia sa v priebehu rokov zmenila. V súčasnosti sú strechy čoraz častejšie miestom inštalácie zariadení na zlepšenie fungovania budovy. Fotovoltické inštalácie, klimatizačné systémy a podobné zariadenia si vyžadujú neustály prístup na opravy, servis a na vykonávanie týchto činností sú potrebné robustné chodníky, nehovoriac o odstraňovaní snehu zo strešných svahov. THERMANO DECK je vďaka svojej mechanickej pevnosti v tlaku nezávislej od teploty schopný plniť túto úlohu bez zmeny svojho tvaru a tepelnoizolačných vlastností po mnoho rokov.

 

Nenasiakavé a bezpečné

Vysoká odolnosť voči prenikaniu vodných pár, ktorou sa vyznačuje THERMANO DECK, môže byť v mnohých prípadoch mimoriadne cennou výhodou. Pri plochých strechách je hlavným nebezpečenstvom konštrukcie reálna možnosť intenzívnej difúzie vodných pár z vykurovaných priestorov pod strechou smerom k chladným vonkajším vrstvám opláštenia. Použitie materiálu, ktorého podstatou je parotesná ochrana, ako je THERMANO, toto nebezpečenstvo výrazne znižuje. Parotesná fólia už nemusí byť tak vysoko parotesná a ani drobné nedokonalosti v spracovaní nebudú hroziť istou katastrofou. Parotesná fólia, ktorá sa tu odporúča, má pôsobiť ako dodatočné bezpečnostné opatrenie znižujúce prúdenie vodných pár prenášaných cez medzery medzi izolačnými doskami, prirodzené z hľadiska tepelnotechnických vlastností materiálu dosiek.

Z výskumu  THERMANO tiež vyplýva, že absorpcia vody po 24 hodinách úplného ponorenia nie je väčšia ako 2 %. Okrem toho štúdie PIR pien v nemeckých laboratóriách (Forschungsinstitut für Wärmeschutz e. V.) ukazujú, že zvýšenie tepelnej vodivosti tuhej polyuretánovej peny po 28 dňoch ponorenia do vody je zanedbateľné a dosahuje približne 0,0018 W/(mK).  V praxi to znamená, že aj v najdramatickejšej situácii existujúcej poruchy na streche, netesnosti a zatečenia vám THERMANO dáva čas na to, aby ste na tieto nepríjemné skutočnosti reagovali bez stresu.

THERMANO DECK má mnoho výhod, ako napríklad širokú škálu aplikácií od  –70°C do +140°C čo môže byť mimoriadne výhodné, najmä v prípade plochých striech, kde je rozsah teplotných zmien veľký. Dosky THERMANO DECK sa odporúčajú predovšetkým na ploché a zelené strechy, ale možno ich inštalovať aj na podlahy a trojvrstvové steny.

   Dosky THERMANO DECK sa vyznačujú:

  • nízka lambda 0,022 -0,023 [W/(mK)] 
  • vysoká pevnosť v tlaku (15 t/m2)
  • životnosť - panely v priebehu rokov nestrácajú svoje tepelnoizolačné vlastnosti
  • nízka hmotnosť - znížená hrúbka izolácie v kombinácii s nízkou hmotnosťou  produktu 

 

THERMANO ROOF – ploché a šíkmé strechy

Pri hľadaní riešení na izoláciu ťažkých strešných krytín by ste nemali zabúdať na možnosti, ktoré ponúka THERMANO ROOF. Je to výrobok, ktorý možno účinne použiť na plochých, zelených a na šikmých strechách, na ktorých ho možno montovať až tromi rôznymi spôsobmi: nadkrokvovom, podkrokvovom  a zmiešanom systéme. To poskytuje celé spektrum izolačných riešení pri nových strechách a rekonštrukciách. Navyše podkrokvové uloženie umožňuje izolovať podkrovie bez zásahu do strešného plášťa a práce sa môžu vykonávať aj v zime. Výnimočná hladkosť opláštenia vytvára ideálny povrch pre lepené strechy.

Dosky THERMANO ROOF sa vyznačujú:

  • nízka lambda  0,023 [W/(mK)] 
  • vysoká pevnosť v tlaku (20 t/m2)
  • výnimočná hladkosť povrchu obkladu na trhu. Ideálny povrch pre lepené strechy
  • životnosť - panely v priebehu rokov nestrácajú svoje tepelnoizolačné vlastnosti
  • nízka hmotnosť - znížená hrúbka izolácie v kombinácii s nízkou hmotnosťou  produktu