Všetky aplikácie sú zadarmo a nevyžadujú inštaláciu.
Všetko môžete robiť online! Dozviete sa viac o jednoduchých a intuitívnych nástrojoch.

Potrebné materiály pre strechu vypočítajte za 3 minúty.

Zadajte základné parametre budovy a získate:
- rozmerový výkres strechy,
- zoznam potrebných materiálov,
- povrch tepelnoizolačnej vrstvy.

Jednoduchosť a rýchlosť návrhu profilu

Miesta otvorov môžete navrhnúť ľubovoľne a získať:
- zoznam profilov,
- podrobný nákres projektu s rozmermi,
- príloha k výrobnej zákazke.