Návod na montáž sendvičových panelov krok za krokom.


Ako sa montujú sendvičové panely? - návod na montáž

montaż płyt warstwowych poziomo

Prvou fázou realizácie investície je nákup vhodného materiálu.
Oplatí sa dôverovať najväčším výrobcom s mnohoročnými skúsenosťami – dokážu zaručiť spoľahlivosť materiálov, rýchlo dodať objednané výrobky a poskytnúť komplexnú podporu pri objednávaní.

Balex Metal ponúka:

 • komplexnú podporu konzultanta priamo na mieste investície

 • špecializované zákaznícke centrum

 • technické poradenstvo

 • podporu odborníkov projektovej kancelárie

 • prepravu materiálov na miesto investície

Na čo sa dajú použiť sendvičové panely?

Strešné a stenové sendvičové panely sa používajú ako krycí materiál, ktorý má tepelnoizolačnú funkciu. Panely sa vďaka rýchlemu procesu montáže bežne používajú prakticky v každom odvetví.

Platí, že objekt so skeletovou konštrukciou (sendvičové panely) sa dá postaviť až o 6 mesiacov rýchlejšie v porovnaní s objektami stavanými tradičnou metódou, tzn. murovaním.

Sendvičové panely sa najčastejšie používajú na stavbu:

 • skladových hál

 • logistických centier

 • športových objektov

 • chladiarní, mraziarní

 • veľkoplošných obchodov

 • výrobných hál

 • kancelárskych budov

Sendvičové panely sa používajú aj pri stavbe obytných objektov. Veľmi populárne sú projekty garáží alebo projekty moderných domov zo sendvičových panelov.

Prečítajte si viac o sendvičových paneloch:

montaż płyty warstwowej do konstrukcji stalowej

Koľko stoja sendvičové panely?

Vzhľadom na viacero premenných, ktoré ovplyvňujú výslednú cenu realizácie, ako aj vzhľadom na rôzne rozsahy investícií, univerzálne náklady montáže sendvičových panelov sa dajú určiť len ťažko.

Veľmi približne je môžné uvažovať s následujúcimi nákladmi na materiál:

 • cena sendvičového panela s jadrom z polystyrénu – od 12,5 € bez DPH za m2

 • cena sendvičového panela s jadrom z minerálnej vlny – od 19,75 € bez DPH za m2

 • cena sendvičového panela s jadrom z polyuretánu (PIR) od 14,5 € bez DPH za m2

Okrem nákupnej ceny sendvičových panelov v rozpočte musia byť zohľadnené aj:

 • náklady na prácu

 • prenájom zdvíhacej plošiny a vákuového zdvíhacieho zariadenia (odporúčané spoločnosťou Balex Metal)

 • nákup príslušenstva (spojok, doplnkov, tesnení) – predstavuje cca 10 – 15 % celkových nákladov na obstaranie materiálov

 • preprava – spoločnosť Balex Metal na objednávku zákazníka zabezpečuje prepravu sendvičových panelov

Montáž sendvičových panelov krok za krokom

Montáž sendvičových panelov sa dá rozdeliť na niekoľko fáz.

1. Preprava panelov na stavenisko a vyloženie

Balíky s dĺžkou do 6 metrov

Panely sa môžu vyložiť ručne alebo vysokozdvižným vozíkom. Odporúčame používať vozíky s nastaviteľným rozpätím vidlíc – minimálne rozpätie musí byť 2 m a šírka vidlíc 150 mm.

Balíky s dĺžkou nad 6 metro

Tieto balíky sa musia vykladať s použitím prepravných pásov a traverzy. Odporúčané rozpätie pásov pre balíky od 6 m do 12 m je 2 – 4 m. Pre balíky s dĺžkou nad 12 m, rozpätie prepravných pásov je 3,5 – 4,5 m.

Pri vykladaní panelov je potrebné zabrániť bodovému podopretiu panelov. Existuje riziko poškodenia obkladu najnižšie položeného panela.

2. Kontrola kvality vytvorenia konštrukcie

Pred začatím montáže panelov skontrolujte, či je konštrukcia, na ktorú budú montované sendvičové panely, rovná. Aj neveľké odchýlky môžu spôsobiť netesnosti na miestach spojov panelov, a môže vzniknúť tzv. „efekt vlny“ (panely nie sú v jednej rovine).

3. Odstránenie ochrannej fólie

Odporúčame, aby ste fóliu odstránili priamo pred prepravou panela na miesto upevnenia. Neodporúčame, aby ste fóliu odstraňovali až po namontovaní panela.

4. Utesnenie

Pred upevnením panela najprv nalepte utesňujúce pásky PES. Upevňujú sa ku konštrukcii na miestach, na ktorých sa bude konštrukcia dotýkať vnútorného obkladu sendvičového panela.

Tesnenia účinne predchádzajú mechanickým poškodeniam obkladov.

uszczelka PES do płyt warstwowych

5. Montáž sendvičových panelov

Najbezpečnejšie a odporúčané riešenie na prepravu panelov na miesto montáže je používanie vákuových zdvíhacích zariadení.

Prvý panel montujeme skrutkami prechádzajúcimi cez celú hrúbku panela, až do konštrukcie.

6. Montáž dverí, okien, svetlíkov

Osobitnou témou je montáž dverí, okien, brán ap.

V prípade strešných panelov sú to tiež svetlíky. Všetky presvetlenia ponúkané spoločnosťou Balex Metal majú zámky, ktoré umožňujú ich montáž k sendvičovým panelom, bez nutnosti nákupu a montáže dodatočných prvkov, ktoré by umožnili ich dopasovanie.

Všetky sendvičové panely Balex Metal sa dajú jednoducho odpíliť na mieste investície, s použitím štandardného náradia na obrábanie kovov, napr.:

 • priamočiara píla
 • chvostová píla
 • nožnice

Nesmie sa používať náradie, ktoré na mieste rezu vytvára vysokú teplotu, napr. uhlová brúska. V opačnom prípade sa môže poškodiť protikorózny povlak.

wykończenia płyt warstwowych, doświetla, bramy, otwory

7.Montáž ďalších panelov

Počas montáže ďalších panelov je veľmi dôležité, aby boli navzájom správne pritlačené tak, aby bola zachovaná maximálna tesnosť zámkov.

Panely Balex Metal, ktoré sú v zámkoch správne pritlačené, úplne odstraňujú problém tzv. „tepelných mostov”.

Miesta, v ktorých sa panely navzájom spájajú bez zámkov (napr. na mieste kontaktu so stĺpom pri vertikálnom kladení s ďalším panelom, na mieste kontaktu stenového panelu so strešným), škáru dodatočne utesnite, napr. nízkoexpanznou polyuretánovou penou alebo butylom.

zamek płyty warstwowej

uszczelnianie łączenia płyt warstwowych pianką niskoprężną

8. Krycie doplnky

Poslednou fázou je montáž krycích doplnkov, ktoré zakrývajú spoje, rohy, lemovanie, hrebene, sokle ap.

9. Ako upevniť malé predmety, napr. logo firmy, prvky osvetlenia, systém monitoringu?

Spoločnosť Balex Metal dovoľuje montáž malých predmetov, bez použitia dodatočnej výstužnej konštrukcie, avšak v tomto prípade musia byť dodržané nasledujúce pokyny:

 • Maximálne zaťaženie vyvolávané upevnenými predmetmi môže byť maximálne 10 kg/m2.
 • Upevňovacie prvky musia prejsť cez celý panel (jadro a oba obklady, striktný zákaz upevňovania iba k jednému obkladu).
 • Na protiľahlej strane k montovanému predmetu umiestnite podložku s priemerom minimálne 40 mm (zaťaženie musí byť rozložené na čo najväčší povrch).

Pozrite si tiež

Užitočné materiály