Výrobný závod Exposite – sendvičové panely

Umiestnenia

Poľsko

Použitý produkt sendvičové dosky
Stavebný segment priemyselnej a poľnohospodárskej výstavby
Miesto určenia objektu výrobný závod

.

?