Hvezdáreňastronomický ústav/Observatórium

Umiestnenia

Slovensko

Použitý produkt sendvičové panely
Stavebný segment priemyselnej a poľnohospodárskej výstavby
Miesto určenia objektu ďalšie

.

?