Takto se nyní zateplují stropy v kravínech, vepřínech, drůbežárnách a jiných zemědělských budovách.

Bezpečné čištění stropů v zemědělských budovách tlakovou myčkou.

Velké plochy budov pro chov hospodářských zvířat vyžadují účinná řešení pro zajištění odpovídajícího tepelného komfortu a hygienických podmínek. Proto je volba vhodného tepelněizolačního materiálu, který navíc umožní bezpečné čištění tlakovou myčkou, tak důležitá.

STROPY V BUDOVÁCH PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

V budovách pro hospodářská zvířata, jako jsou kravíny, vepříny nebo drůbežárny, jsou stropy obvykle vytvořeny z tvrdé pěny PIR s plynotěsnými obklady. Tato pěna zajišťuje stabilní podmínky chovu, je odolná proti působení organických sloučenin, ale především se skvěle osvědčuje při každodenním používání.

Klíčovou otázkou je možnost čištění stropu běžně používaným zařízením Kärcher. Dobrá tepelná izolace musí mít speciální složení, které umožňuje bezpečné čištění tlakovou vodou. To je důvod velké oblíbenosti panelů PIR typu Thermano Agro, které se okamžitě prosadily na polském trhu.

TEPELNÝ KOMFORT JE ZÁKLAD

Jak to funguje? Panel PIR je složen ze dvou druhů vrstev. Vrstvu, která zajišťuje dokonalou tepelnou izolaci, představuje jádro z tvrdé pěny z polyisokyanurátu (PIR). Parametrem, jenž charakterizuje kvalitu tepelné izolace, je lambda – čím menší má hodnotu, tím vyšší je efektivita. Pro srovnání, běžně používaný polystyren EPS má hodnotu lambda na úrovni 0,037 W/(mK), pro pěnu PIR je to 0,023 W/(mK), takže Thermano Agro izoluje o polovinu lépe.

MYTÍ TLAKOVOU VODOU

Druhou vrstvou je plynotěsný obal. Jeho hlavním úkolem je zadržet bublinky pentantu (a zaručit tak stabilitu tepelněizolačních parametrů), ovšem chovatele více zajímají další vlastnosti – zajištění odolnosti a nenasákavosti. Povlak je složen z několika vrstev hliníku: účinně zadrží koncentrovaný vysokotlaký vodní paprsek a jeho struktura brání rozvoji mikroorganismů, např. hub.

PANELY SE SKLENĚNÝM VLÁKNEM

Teprve krátce jsou podhledy Thermano Agro dostupné také ve variantě s dodatečnou ochrannou vrstvou ze skleněného vlákna, tedy materiálu běžně používaného pro stavbu jachet a lodí. Výrobek s názvem Thermano Fiberglass je řešením typu „namontuj a zapomeň“. To znamená, že jednou namontovaný výrobek nejen během let neztrácí svoje vlastnosti, ale úspěšně odolá bezpočtu cyklů čištění tlakovou myčkou.

Tepelná izolace zemědělských staveb panely PIR:

KLADY

1. stabilní tepelné podmínky v hospodářských budovách znamenají:

  • vyšší snášku drůbeže
  • rychlejší a vyšší přírůstek hmotnosti prasat a drůbeže
  • vyšší mléčnou užitkovost skotu

2. možnost bezpečného mytí zařízením Kärcher

3. rychlá (a tudíž levná) montáž (300 m2 za 5 hodin)

4. odolnost vůči těkavým organickým látkám (včetně čpavku), hlodavcům, ptáků, houbám

5. odolnost proti vodě

NEDOSTATKY

1. výrobek je dostupný pouze v jedné barevné verzi