Expedice Orel Balexmetal – hledání legendární ponorky.

 

V roce 2008 se firma Balex Metal zapojila do hledání, jehož účelem bylo vyřešení jedné z největších záhad II. světové války. Byla to Expedice OREL BALEXMETAL. Cílem expedice bylo nalezení legendární ponorky Orel a určení místa posledního odpočinku 63 statečných námořníků.

Ponorka Orel byla nejmodernější námořní plavidlo předválečného Polska, jehož výstavba byla v plném rozsahu financovaná z veřejných sbírek. O ponorce Orel hovořil celý svět, když po porážce v září 1939 bravurně unikla německé flotile a dostala se do Anglie, aby pokračovala v boji. Ponorka byla prohlášená za nezvěstnou 11. června 1940. Ve vraku zůstala těla 63 polských námořníků. Tajemství a okolnosti této události nejsou dodnes objasněné a spekulace ohledně pravděpodobného místa a příčin tragédie jsou tématem výzkumů řady historiků.

Expedice OREL BALEXMETAL vyplula z přístavu v Gdyni 27. července 2008. Hledání prováděla Námořní vyhledávající agentura z paluby lodi IMOR. Během výpravy se podařilo narazit na řadu podvodních objektů, včetně obchodního parníku z doby II. světové války a vraku kovové plachetnice.

V průběhu deseti dní průzkumů mořského dna členové MAP a Námořního institutu prohledali pomocí sonarů, sondy a dálkově řízeného podvodního robota oblast s rozlohou 866 km2
Jen pro srovnání: plošná výměra Varšavy činí 517 km2, a Berlína – největšího německého města – 8902. Po dvou týdnech plavby, mnohahodinovém boji s větrem v Severním moři a po uplutí téměř 2500 námořních mil se posádka Expedice OREL BALEXMETAL šťastně vrátila do přístavu v Gdyni 12. srpna 2008.

  

Záštitu nad expedicí převzali: primátor Gdyně, TVP INFO, Polskie Radio EURO, Dziennik, portál onet.pl, časopis Focus Historia a dále časopisy Nurkowanie a Nasze Morze. Institucionální podporu poskytl Námořní institut a Muzeum vojenského námořnictva.

Výprava byla plně financovaná z prostředků poskytnutých firmou Balex Metal.

- Každoročně podporujeme různé společenské, charitativní a kulturní iniciativy. V tomto případě nás spojilo nejen místo činnosti, ale rovněž společně uznávané hodnoty.

Podporou expedice zaměřené na hledání ponorky Orel jsme chtěli zachránit před zapomenutím příběh o statečnosti, sebeobětování a vlastenectví – jednu z nejušlechtilejších kapitol naší historie, kterou známe – řekl Lech Baranowski, zakladatel Balex Metal. - Tohoto cíle jsme dosáhli, ačkoliv ponorka Orel nebyla nalezena. Expedice připomněla Polákům výjimečný příběh ponorky Orel a její posádky. Toto téma znovu zaujalo mnoho lidí a přitáhlo pozornost řady médií. To je bezpochyby největším úspěchem Expedice OREL BALEXMETAL.

Balex Metal je jedním z největších výrobců sendvičových panelů, termoizolace z polyuretanu a stavebních materiálů vyrobených z plechu. Více o hodnotách Balex Metal najdete zde.