Ploché střechy se opět dostaly do obliby, a proto je dnes nezřídka můžeme vidět jako korunu moderních architektonických návrhů. Moderní ploché střechy však mají na rozdíl od těch minulých několik vrstev, z nichž každá má specifickou funkci, a i když ji nemají, existují dnes materiály jako THERMANO ROOF nebo nový THERMANO DECK, které se postarají o správnou tepelnou izolaci a další.

Co je THERMANO Deck?

THERMANO je na trhu dobře známá a osvědčená izolace, verze DECK je materiál určený pro ploché střechy. Součinitel tepelné vodivosti 0,022 [W/(mK)] - pro tloušťky desek nad 90 mm o tomto materiálu vypovídá mnohé. Z hlediska tepelněizolačních vlastností je TERMANO izolantem téměř dvakrát účinnějším při zadržování tepla než jiné populární izolanty na trhu. To samozřejmě znamená téměř dvojnásobnou tloušťku tepelné izolace z materiálu THERMANO ve srovnání například s vlnou nebo polystyrenem stejné tloušťky.

Polyuretanová tepelná izolace je bezpečná a nenasákavá, což z ní činí tepelně izolační materiál, který slouží po mnoho let.

Malá zátěž na konstrukci

Je snadné odhadnout, že u plochých střech se bude brát v úvahu i vliv na mechanické zatížení střešních sklonů. Vzhledem k nesrovnatelně nižší hustotě THERMANO DECK ve srovnání s vlnou používanou ve střešních instalacích budou tyto rozdíly významné i z hlediska pevnosti konstrukce, což může mít vliv na snížení nákladů spojené s případným "zeštíhlením" trapézových plechů nebo tvarových konstrukčních prvků.

Výrazná pevnost v tlaku

Instalace THERMANO DECK je jednoduchá i z hlediska volného pohybu po střeše. Standardní pevnost v tlaku při 10% relativní deformaci [kPa] je přibližně 150 kPa; jinými slovy, aby se deska THERMANO o tloušťce 10 cm stlačila na tloušťku 9 cm, musel by být 1 m2 této desky zatížen hmotností až 15 tun. To je důležitý parametr pro současné ploché střechy, jejichž funkce se v průběhu let změnila. Střechy jsou dnes stále častěji místem pro instalaci zařízení, která zlepšují fungování budovy. Fotovoltaické instalace, klimatizační systémy a podobná zařízení vyžadují neustálý přístup za účelem oprav, servisu a k provádění těchto činností potřebují robustní chodníky, nemluvě o odklízení sněhu ze střešních svahů. THERMANO DECK díky své mechanické pevnosti v tlaku nezávislé na teplotě může tento úkol plnit beze změny své geometrie a tepelně izolačních vlastností po mnoho let.

Nenasákavé a bezpečné

Vysoká odolnost proti prostupu vodních par, kterou se vyznačuje THERMANO DECK, může být v mnoha případech velmi cennou výhodou. U plochých střech je základním nebezpečím konstrukce reálná možnost intenzivní difúze vodních par z vytápěných prostor pod střechou směrem ke studeným vnějším vrstvám pláště. Použití materiálu, jehož podstatou je parotěsnost, jako je THERMANO, toto nebezpečí výrazně snižuje. Parotěsná fólie již nemusí být tak vysoce parotěsná a ani drobné nedostatky ve zpracování nebudou hrozit jistou katastrofou. Zde doporučovaná parotěsná fólie má sloužit jako dodatečné bezpečnostní opatření ke snížení proudění vodních par transportovaných mezerami mezi izolačními deskami, což je z hlediska tepelně technických vlastností deskového materiálu přirozené. 

Z výzkumu společnosti THERMANO rovněž vyplývá, že nasákavost po 24 hodinách plného ponoření není větší než 2 %. Studie PIR pěn v německých laboratořích (Forschungsinstitut für Wärmeschutz e. V.) navíc ukazují, že zvýšení tepelné vodivosti tuhé polyuretanové pěny po 28 dnech ponoření do vody je zanedbatelné a činí přibližně 0,0018 W/(mK).  V praxi to znamená, že i v té nejdramatičtější situaci, kdy dojde k poruše stávající střechy, zatékání a netěsnosti, vám THERMANO dává čas na tyto nepříjemné skutečnosti bez nervozity reagovat

THERMANO DECK má mnoho výhod, například rozsah použití od -70 °C do +140 °C, což může být velmi výhodné, zejména v souvislosti s plochými střechami, kde je rozsah teplotních změn velký. Desky THERMANO DECK se doporučují především pro ploché, zelené střechy, ale lze je instalovat i na podlahy a třívrstvé stěny.    

Desky THERMANO DECK se vyznačují: 

  • nízká lambda 0,022 -0,023 [W/(mK)]
  • Vysoká odolnost na tlak (15 t/m2),
  • trvanlivost - panely v průběhu let neztrácejí své tepelně izolační vlastnosti,
  • nízká hmotnost - snížená tloušťka izolace v kombinaci s nízkou hmotností

 

THERMANO ROOF – střechy ploché i šikmé

Při hledání řešení izolace střechy byste neměli zapomínat na možnosti, které nabízí také společnost THERMANO ROOF. Jedná se o výrobek, který lze použít na plochých a zelených střechách, ale panely THERMANO ROOF lze úspěšně instalovat i na šikmé střechy, a to hned třemi různými způsoby: v krokvovém, podkrokevním a smíšeném systému. To poskytuje celé spektrum řešení tepelné izolace pro nové i rekonstruované střechy. Podkrokevní systém navíc umožňuje izolovat podkroví bez zásahu do střešního pláště a práce lze provádět i v zimě. Výjimečná hladkost krytiny vytváří ideální povrch pro lepené střechy.

Desky THERMANO ROOF se vyznačují: 

  • nízká lambda 0,023 [W/(mK)]
  • Vysoká odolnost na tlak (20 t/m2),
  • Jedinečná hladkost obkladů na trhu. Ideální povrch pro lepené střechy.
  • trvanlivost - panely v průběhu let neztrácejí své tepelně izolační vlastnosti,
  • nízká hmotnost - snížená tloušťka izolace v kombinaci s nízkou hmotností výrobku.