Návod k výměně tepelné izolace v rekreačním domku.

Návod na výměnu tepelné izolace v rekreační chatě.

Vhodně modernizované rekreační chaty dovolují prodloužit turistickou sezonu o další měsíce, což v případě podnikání v turistickém ruchu v praxi znamená větší zisky pro investora. Ukázkou takového objektu může být oblíbená rekreační chata, která nám poslouží jako příklad pro návod na zateplení.

Chata byla z venku zateplena panely z tvrdé polyuretanové pěny PIR s nejvyšší tepelněizolační třídou A++.

Kolik stojí zateplení rekreační chaty?

Aby byl rozdíl citelný, doporučuje se tloušťka vrstvy tepelné izolace min. 100 mm.

Montáž panelů Thermano je jednoduchá a i nezkušený kutil ji bez problému zvládne provést svépomocí. Panely se velmi snadno řežou a zajištění spojů hliníkovou páskou nepředstavuje žádný problém.

Zateplení rekreační chaty krok za krokem

1. Modernizaci je třeba zahájit demontáží staré střešní krytiny. V první řadě je nutné demontovat všechny problematické klempířské prvky. Velmi často se jako střešní krytina používal eternit, který je třeba sundat a zlikvidovat. Demontáž eternitu je vhodné zadat odborné firmě, která má povolení k provádění prací tohoto typu.

Demontované eternitové desky je třeba opatrně uložit na paletách a následně zabezpečit ochrannou fólií proti rozptylování azbestových vláken během skládání, dopravy a likvidace.

2. Další etapou modernizace je kontrola technického stavu: odkryté vazby krovu, podkonstrukce a membrán. V případě negativního výsledku je třeba vadné prvky vyměnit nebo opravit.

3. Dalším krokem je příprava materiálů tj. tepelné izolace. V daném případě se budou k zateplení střechy a štítových stěn používat desky Thermano z tvrdé polyuretanové pěny. Jde o materiál s nejvyšším tepelným odporem mezi materiály běžně používanými k tepelné izolaci.

4. Při realizaci je nejefektivnější použít desky Thermano ve dvou vrstvách. Desky je nutné patřičně přiříznout. To lze udělat libovolným řezným nástrojem.

5. Následně pomocí vrutů připevníme první vrstvu tepelné izolace. Desky Thermano se montují ve střídavém systému. Druhou řadu desek Thermano upevňujeme stejně jako první vrstvu s tím, že se pokládka uskočí o půl desky pro řádné překrytí spar.

6. Dalším krokem je položení paropropustné membrány a připevnění latí. Desky Thermano jsou odolné nejen proti působení chemických látek různého druhu, ale také proti hlodavcům, houbám, plísním, srážkové vodě a vodní páře. To je důležité zejména v případě rekreačních objektů, které se nejčastěji nacházejí v blízkosti lesů nebo vodních nádrží.

Dvojitá vrstva desek Thermano zajistí vynikající termoizolační vlastnosti. Takto modernizovaný objekt lze využívat od časného jara do pozdního podzimu a v případě vhodného tepelného zdroje rovněž v zimě. Investice do desek Thermano přináší současně značné snížení nákladů za vytápění.

Další výhodou, která vyplývá z montáže desek PIR, je udržení komfortní teploty v interiéru budovy v letním období, dokonce i při velkých vedrech.

Díky montáži tepelné izolace Thermano…

  • Prodloužíte na dlouhá léta sezonní využití chaty.
  • Nebudete si muset lámat hlavu tím, že tepelná izolace bude časem ztrácet svoje parametry. Izolace Thermano je odolná proti vlhkosti a také proti škodlivému působení hmyzu a ptáků.
  • Snížíte spotřebu energie, která je potřeba k vytápění nebo ochlazení chaty, což se projeví úsporou – a přispějete rovněž ke snížení emisí škodlivin do ovzduší.

Podívej se také

V případě dotazů kontaktujte technické poradce Thermano:

+420 495 543 267