Návod na montáž viacvrstvových dosiek v horizontálnom usporiadaní.

 

Návod na montáž viacvrstvových dosiek v horizontálnom usporiadaní.

1. Na ukladanie viacvrstvových dosiek alebo trapézových plechov by sa mali používať vysokozdvižné vozíky s veľkou podperou a veľkým rozstupom vidlíc.

2. Montáž viacvrstvových dosiek by sa mala začínať inštaláciou štartovacieho prvku vyrobeného z hrubších plechov. Správne umiestnenie prvku je potrebné skontrolovať vodováhou. Umožní vám to správne uložiť prvú dosku.

3. Všetky kontaktné miesta viacvrstvových dosiek s konštrukciou by sa mali utesniť impregnovaným samolepiacim tesnením. Samolepiace tesnenia by sa mali používať spolu so štartovacím prvkom a aj na základových sedlách, konštrukčných stĺpoch, rámoch, vzperách a väzniciach. 

4. Pred kladením prvého radu dosiek je potrebné pripevniť odkvapový plech s vhodnou odkvapovou plochou potrebnou na odvod dažďovej vody z povrchu steny alebo základového sedla. Pripevnenie správneho odkvapového plechu po položení viacvrstvovej dosky môže byť nemožné.

5. Vzhľadom na značnú hmotnosť by malo viacvrstvové dosky obracať viacero pracovníkov. Pred upevnením dosky na konštrukciu treba odstrániť vnútornú ochrannú fóliu. S ohľadom na možnosť znečistenia dosiek na stavenisku by sa vnútorná fólia mala odstrániť čo najneskôr, ale musí sa odstrániť do 3 týždňov od dátumu výroby.

6. V prípade potreby sa môžu viacvrstvové dosky jemne dotlačiť pomocou drevených blokov tak, aby sa nepoškodili spojky a okraje.

7. Pred upevnením pomocou upevňovacích prvkov treba dosky dôkladne skontrolovať pomocou dlhej vodováhy.

8. Dosky sa na oceľovú konštrukciu montujú pomocou skrutiek. Mali by to byť samorezné skrutky do ocele, vybavené tesniacou podložkou. Je potrebné pritom venovať pozornosť vhodnému nastaveniu vŕtacej hlavice, ktorá zabraňuje nadmernému pritiahnutiu skrutiek a vytváraniu preliačin na vonkajšom plášti. Skrutky by sa mali pripevňovať 3,5 cm od okraja dosky. 

9. Treba pamätať na to, že sa na ďalších konštrukčných prvkoch musí doplniť samolepiace tesnenie.

10. Konštrukcia spojok Balex Metal na viacvrstvové dosky umožňuje zaistiť maximálnu tesnosť a spoluprácu susedných dosiek a polyuretánové tesnenie aplikované na spojky zaisťuje kontinuitu termoizolácie medzi viacvrstvovými doskami. 

11. Viacvrstvové dosky sú vzhľadom na stavebné podmienky relatívne ľahké materiály – môžu znášať len svoju vlastnú hmotnosť Hmotnosť viacvrstvových dosiek s hrúbkou sto milimetrov je približne 12,5 kg/m3. V závislosti od ich dĺžky by sa mali prenášať pomocou špeciálneho zariadenia. Balex Metal poskytuje viacvrstvové dosky rezané na dĺžku s milimetrovou presnosťou. Niekedy ich však treba orezať priamo na stavenisku. Rezať sa môžu len pílou alebo priamočiarou pílou vybavenou zubami prispôsobenými na rezanie oceľových plechov.

12. Pri nasledujúcich montážnych krokoch je dôležité zachovať medzi doskami technologické medzery od 10 mm do 20 mm. Na zachovanie kontinuity termoizolácie sa tieto medzery, samozrejme, musia vyplniť nízkoexpanznou polyuretánovou penou. Vertikálne krycie klampiarske prvky prekrývajúce dilatáciu medzi viacvrstvovými doskami by sa mali vytvoriť v priestorovej verzii, ktorá môže kompenzovať možné tepelné pohyby obkladov dosiek. Ich vertikálna poloha by sa mala kontrolovať pomocou dlhej vodováhy a upevňovať by sa mali pomocou samorezných skrutiek s tesnením alebo pomocou tesných nitov s rozstupom každých 30 cm.