Montážna príručka tepelnoizolačných panelov Thermano Agro

Montážna príručka tepelnoizolačných panelov Thermano Agro.

1. Na montáž tepelnoizolačnej vrstvy si pripravte:

  • panely Thermano Agro
  • profily C
  • profily H
  • prívesky a k nim krátke alebo dlhé skrutky z nehrdzavejúcej ocele s plastovými taniermi.

Skrutky musia byť dostatočné dlhé, aby sa dali ukotviť v drevenej konštrukcii min. na 3 cm.

2. Najprv k múru po obvode priskrutkujte profily C. Môžete to urobiť skrutkami alebo rozpernými kolíkmi. Vďaka tomu budú panely pevnejšie a vrstva pozdĺž múru bude stabilnejšia, čo tiež uľahčí vykonanie ďalších etáp montáže.

3. Ďalším krokom je montáž panelov Thermano Agro. Panely sú natoľko ľahké, že sa na ich prepravu nemusia používať špecializované zariadenia. Panely vsúvajte do profilu C. Následne zo zvyšných strán upevnite profily H. Najprv ich však príslušne odrežte, aby mali takú istú dĺžku ako hrany panela. Môžete to urobiť ľubovoľným náradím, napr. kotúčovou brúskou.

Profily H namontujte ku konštrukcii strechy príveskami. V predstavenom príklade (vo filme) profily H sa používali iba ako spevnenie panelov Thermano Agro a tiež ako zabezpečenie pred ich prípadným napnutím.

Počas tejto realizácie boli ku konštrukcii upevnené dlhými skrutkami s plastovými taniermi. Tieto skrutky sa upevňujú medzi teplou stranou budovy a drevenou konštrukciou, ktorá tiež predstavuje tepelnoizolačný materiál. Preto sa nevytvárajú merateľné tepelné mosty.

Každý panel musí byť upevnený 6 rovnomerne rozmiestnenými skrutkami.Vzhľadom na agresívne prostredie, ktoré je vo vnútri hospodárskych budov, používajte skrutky z nehrdzavejúcej ocele.

4. Ďalšie panely ukladajte analogicky v radoch. Odporúčame, aby ste občas skontrolovali plochosť ukladaného povrchu vrstvy pomocou dlhej vodováhy.

Panely v poslednom rade musia byť väčšinou odpílené tak, aby tepelnoizolačná vrstva bola prispôsobená vnútorným rozmerom budovy. Panely odpíľte čo najpresnejšie, tak, aby sa zmestili v profile C.

*

Vzhľadom na viaceré svoje vlastnosti sú panely Thermano Agro dokonale vhodné na termoizoláciu hospodárskych budov.

  • Materiál je inertný na pôsobenie organických zlúčenín, ktoré sú prítomné v kurínoch, chlievoch a v maštaliach.
  • Panely sa tiež dajú umývať vysokotlakovými čističmi.
  • Okrem toho sú panely Thermano Agro odolné voči pôsobeniu hlodavcov.
  • Vďaka vlastnosti, ako je nenasiakavosť materiál nestráca svoje tepelnoizolačné vlastnosti pri kontakte s vodou.

Najdôležitejšie výhody panelov Thermano Agro sú jednoduché udržiavanie stálych tepelných podmienok a zaručenie tepelného komfortu zvieratám vo vnútri budovy.

V prípade chovu je to mimoriadne dôležité, pretože sa zvyšujú rast telesnej hmotnosti zvierat, ich reprodukčný potenciál a v prípade nosníc ich nosnosť.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte technických konzultantov Thermano:

+421 41 507 40 01