Návod na montáž tepelnej izolácie na šikmej streche na krokvách.

Návod na montáž tepelnej izolácie Thermano na šikmej streche na krokvách.

Montáž dvoch vrstiev izolačných panelov, ktoré vynikajúco zabezpečia budovu pred chladom a pred vysokými teplotami. Doplnkovou výhodou materiálu je vynikajúca tlaková a plynová tesnosť celého systému. Priebeh montáže dvoch vrstiev Thermano sa iba nepatrne líši od montáže jednej vrstvy.

Najviac tepla uniká z budov cez slabo tepelne zaizolovanú strechu. Práve zateplenie strechy umožňuje vytvoriť v dome náležitý tepelný komfort a výrazne znížiť náklady na vykurovanie. Panely PIR sa používajú všade, kde sú potrebné materiály s najvyššou tepelnoizolačnou triedou A++.

Koľko stojí zateplenie šikmej strechy?

Termomodernizáciu alebo montáž izolácie v novej budove je potrebné chápať ako investíciu. V prípade Thermano je zníženie nákladov súvisiacich s vykurovaním domu natoľko výrazné, že môžeme predpokladať, že sa 100 % návratnosť investície dosiahne už po 3 až 4 vykurovacích sezónach.

V súčasnosti je hrúbka tepelnej izolácie Thermano v prípade šikmých striech podľa požiadaviek Ministerstva dopravy a výstavby SR 125 mm (súčiniteľ priestupu tepla U = 0,18).
Od roku 2021 sa minimálna hrúbka zvýši na 150 mm (U = 0,15).

Orientačné ceny zateplenia strechy s DPH v prípade jednovrstvového systému:

 • panely Thermano – od 25 € za m2
 • práca – od 10 € za m2

Orientačné ceny zateplenia strechy s DPH v prípade dvojvrstvového systému:

 • panely Thermano – od 30 € za m2
 • práca – od 10 € za m2

Zateplenie šikmej strechy na krokvách krok za krokom

Montáž dvoch vrstiev izolačných dosiek zaisťuje vynikajúcu ochranu pred chladom a vysokými teplotami. Ďalšou výhodou izolácie je vynikajúca tlaková a plynová tesnosť celého systému. Proces montáže dvoch izolačných vrstiev Thermano sa takmer nelíši od procesu montáže jednej vrstvy.

1. Na montáž izolácie Thermano budete potrebovať:

 • dosky Thermano
 • meradlo
 • nízkoexpanznú polyuretánovú penu
 • hliníkovú pásku
 • paropriepustnú membránu
 • laty a kontralaty
 • súpravu dlhých a krátkych skrutiek do dreva
 • dosky

2. Montáž začíname pripevnením dosiek na zarovnané čelá krokiev. Dosky by mali mať dĺžku do 30 cm.

3. Potom ukladáme prvý rad prvej vrstvy dosiek Thermano. Ďalšie rady je veľmi dôležité ukladať spôsobom prekrývania, t. j. striedavo. V prípade prvej vrstvy termoizolácie nie je zaistenie spojov medzi doskami pomocou hliníkovej pásky nevyhnutné, aj keď sa odporúča.

4. Dosky sa dajú upevniť na krokvy upevňovacími skrutkami. Ak máte počas montáže priaznivé poveternostné podmienky, bez vetra alebo zrážok, nepotrebujete doplnkovú ochranu izolácie Thermano.

5. Postupné ukladanie dosiek Thermano – rad po rade. Postupne pokrývame prvú vrstvu dosiek ďalšou vrstvou. Spoje dosiek v druhej vrstve sa musia zaistiť hliníkovou páskou, aby sa zabezpečila maximálna tepelná odolnosť celého systému. Súčasne prikladáme na uložené dosky paropriepustnú membránu a začíname v danom rade montovať laty a kontralaty.

6. Na inštaláciu nosnej konštrukcie je potrebné použiť skrutky. Laty upevňujeme krátkymi skrutkami, kontralaty dlhými skrutkami. Tak, aby prešli cez latu, obidve vrstvy izolácie Thermano a aby sa ukotvili do hĺbky 30 mm. Dlhé skrutky inštalujeme striedavo každých 40 cm. Raz kolmo na krokvy, raz mierne naklonené pod uhlom 67 stupňov. Aby sme určili príslušný uhol, môžeme použiť meradlo dodávané výrobcom Thermano.

7. Po dosiahnutí úrovne hrebeňa nezabudnite vyplniť medzery nízkoexpanznou penou. Termoizolácia strechy musí byť spojitá.

V prezentovanom príklade sa investor rozhodol pre veľmi dobré zabezpečenie objektu. Dve vrstvy izolácie Thermano s hrúbkou 100 mm zaisťujú vnútri vynikajúce tepelné podmienky, a to nielen v zime, ale aj v horúcom lete. Vynikajúce tepelnoizolačné parametre izolácie Thermano zabezpečuje veľmi nízky koeficient lambda. A odolnosť voči vlhkosti a devastácii hlodavcami znamená, že raz namontované dosky budú slúžiť po celé desaťročia.

Vďaka montáži tepelnej izolácie Thermano...

 • Dom tepelne zabezpečíte na niekoľko generácií. Panely PIR sú veľmi pevné – ich trvácnosť sa porovnáva s trvácnosťou tehál. Panely Thermano nevstrebávajú vodu, sú tiež úplne odolné proti hlodavcom, kunám a vtákom.

 • Prispejete k ochrane životného prostredia. Dobrá tepelná izolácia znamená nižšiu spotrebu energie a znížením spotreby energie sa znižuje emisia škodlivých látok do atmosféry.

 • Panely PIR sa vynikajúco hodia na montáž v nadkrokvovom systéme. Taký spôsob montáže budovu najlepšie chráni pred tepelnými stratami eliminovaním tepelných mostov.

Pozrite si tiež

V prípade akýchkoľvek otázok o izolácii Thermano sa obráťte na technických poradcov:

+ 421 41 507 40 01