Rodinný dom – termoizolácia Thermano

Umiestnenia

Poľsko

Použitý produkt Termoizolačné dosky Thermano
Stavebný segment bytová výstavba
Miesto určenia objektu bytovú budovu

.

?