product main image product main image (small)

Thermano Roof Tepelnoizolačné panely PIR

VIAC NEŽ ALTERNATÍVA PRE VLNU A POLYSTYRÉN

Thermano – revolúcia na trhu termoizolácií. Jeden panel vytvára skoro dvakrát lepšiu tepelnú izoláciu než polystyrén či minerálna vlna s tou istou hrúbkou.
Termoizolácia z polyuretánu je pritom bezpečnejšia a nenasiakavá, vďaka čomu je to ideálny tepelnoizolačný materiál na dlhé roky.

Panely Thermano – materiál na univerzálne použitie. To znamená, že panely sa môžu používať v podlahách, trojvrstvových stenách, plochých stropoch, zelených strechách a tiež v šikmých strechách. V prípade tých posledných, značnou výhodou panelov Thermano je možnosť montáže izolácie priamo na krokvách, čo výrazne eliminuje problém vzniku tepelných mostov.

 

Charakteristické vlastnosti panelov Thermano:

  • vysoká pevnosť v tlaku (20 t/m2)
  • trvácnosť – panely ani po viacerých rokoch nestratia svoje tepelnoizolačné vlastnosti
  • nízka hmotnosť – relatívne menšia hrúbka izolácie a malá hustota materiálu, z ktorého sú panely vyrobené, znižujú celkovú hmotnosť strechy, vďaka čomu je možné znížiť náklady na nosnú konštrukciu o 15 až 20 %.

 

Referenčné položky

Nákupné centrum Riviera

Nákupné centrum Riviera v meste Gdynia je jedným z najväčších objektov tohto typu v Poľsku.

Na zabezpečenie budovy proti nízkym a vysokým teplotám sa použili panely s hrúbkou 120 mm. Celková plocha tepelnoizolačnej vrstvy je 35 tisíc m2.

Viac ...

Technické parametre

Panely THERMANO sú dostupné v dvoch základných variantoch: štandardné panely s rozmermi 2 400 x 1 200 mm a ich menšia verzia s rozmermi 1 200 x 600 mm. Dajú sa objednať aj panely s neštandardnými rozmermi.

Názov Thermano – tepelnoizolačné panely PIR
Typy zámok (spájania panelov) TOP (záložka), MASTER, BASIC
Obloženie viacvrstvové s podielom hliníka
Celková šírka [mm] 1200
Modulárna šírka (pokrytia) [mm] 1185
Hrúbka peny PIR [mm] 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 113 / 120 / 125 / 140 / 150 / 160
Štandardná dĺžka [mm] 600 (malé panely); 2 400 (štandardné panely)
Nastaviteľná dĺžka [mm] max. 5 000
Koeficient tepelnej vodivosti λ [W/mK] 0,023
Objemová hustota [kg/m³] 30
Odolnosť voči prieniku vodnej pary [μ] 50-100
Pevnosť v tlaku pevnosť v tlaku 200 kPa (20 t/m²) pri 10 % deformácii
Trieda reakcie na oheň eurotrieda E podľa EN ISO 11925-2
Certifikáty CE podľa 13165:2001; spĺňa požiadavky európskej smernice 2012/31/EÚ
Modulárna dĺžka krytiny [mm] 585 (malé panely); 2 385 (štandardné panely)

 Hlavným materiálom, ktorý sa používa na výrobu panelov Thermano, je polyizokyanurát (PIR), ktorý je z oboch strán zabezpečený plynotesným obkladom, ktorý sa skladá z niekoľkých vrstiev polymérov a z hliníkovej fólie.

Vysoká plynotesnosť obkladov THERMANO zaručuje stálosť tepelnoizolačných vlastností počas dlhých rokov, na rozdiel od iných materiálov na báze polyuretánu, ktoré nie sú zabezpečené takým obkladom, napr. striekané izolácie (in situ).

Jadro panelov (PIR) sa vyrába polymerizáciou dvoch hlavných zložiek: polyolov a izokyanátov s prímesou modifikujúcich látok. Má štruktúru uzatvorených pórov, to znamená, že materiál predstavuje podstatnú bariéru pre kapilárne prenikanie vody a pre difúziu vodnej pary.

Panely majú vynikajúce mechanické vlastnosti, trvácnosť, nízku nasiakavosť a iné fyzikálnochemické vlastnosti, vďaka ktorým je tento materiál určený na používanie v tých najnáročnejších stavbách.

Hrúbka panelov Thermano a koeficient tepelnej vodivosti

                                    HRÚBKA DOSIEK
                                   THERMANO
                                   d [mm]

SÚČINITEĽ  IZOLÁCIE
U [W/m⋅K]

TEPELNÝ ODPOR
R [m⋅K/W]

 λ=0,23 [W/mK] 40 0,58  1,74 
 50 0,46  2,17 
60 0,38  2,61 
80 0,29  3,48 
100 0,23  4,35 
 113 0,20 4,91 
120 0,19  5,22 
125 0,18 5,43 
140 0,16  6,09 
150 0,15 6,55 
160 0,14  7,00 

Typy spájania panelov

Zámka TOP (preklad)

Zámka MASTER (pero-drážka)

Tepelná izolácia celej budovy

Tepelná izolácia šikmej strechy

Panely sú ideálne na montáž na šikmých strechách v nových ako aj v rekonštruovaných budovách.

Jedinečnou výhodou panelov Thermano je možnosť montáže v rôznych variantoch: na krokvách, pod krokvami a medzi krokvami (miešaný).

Tepelná izolácia šikmej strechy

Panely Thermano sú ideálne na zateplenie šikmých striech nových aj rekonštruovaných budovách. Panely sú vhodné na montáž na všetkých nosných podkladoch, okrem iného na: krokvách, trapézovej krytine alebo na betónovom strope.

Tepelná izolácia zelenej strechy

Panely Thermano sú ideálnou izoláciou zelených striech v tradičnom systéme, ako aj extenzívnom (mach, porasty, byliny, trávy), ako aj v intenzívnom (kríky, stromčeky, stromy).

Tepelná izolácia trojvrstvovej steny

Panely Thermano sú ideálne ako tepelnoizolačná vrstva v trojvrstvových stenách, ako aj na zateplenie základových stien v nových aj rekonštruovaných budovách.

Tepelná izolácia podlahy

Panely Thermano sú vhodné ako termoizolačná vrstva nevykurovaných aj vykurovaných podláh, balkónov, terás, a tiež najnáročnejších konštrukcií terás nad vykurovanými miestnosťami.

V paneloch je ako vrchná vrstva použitý hliník, vďaka čomu odrážajú teplo, ktoré vytvára podlahové kúrenie a smerujú ho do vnútra miestnosti.

Opýtajte sa na tento produkt

Kliknutím sem môžete prechádzať alebo dať súbor

Your browser doesn't have Flash, Silverlight or HTML5 support.

Súbory

pdf
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach – Thermano (EN)329.62 KB
pdf
Technický list – Thermano (PL)4.93 MB
pdf
Klasifikácia v rozsahu reakcie na oheň – Thermano a Thermano Agro (PL)1.46 MB
pdf
Katalóg – Thermano (SK)5.08 MB
pdf
Katalóg – obytné budovy (SK)4.58 MB
pdf
Katalóg – priemyselné a poľnohospodárske budovy (SK)4.66 MB
7z
Projektové súbory – Thermano plochá strecha (Archicad) (PL)1.3 MB
7z
Projektové súbory – Thermano plochá strecha (Revit) (PL)783.01 KB
7z
Projektové súbory – Thermano podlaha (Archicad) (PL)1.33 MB
7z
Projektové súbory – Thermano podlaha (Revit) (PL)1.01 MB
7z
Projektové súbory – Thermano (súbory DWG) (PL)3.05 MB
pdf
Všeobecné podmienky predaja (SK260.11 KB

.

?