Chliev – termoizolácia Thermano Agro

Umiestnenia

Poľsko

Predstavený chliev je objekt s rozlohou 2 tisíc m2, ktorý postavili v Mazovskom vojvodstve.

Je to typická hospodárska budova s klasickým rozdelením na 4 priestorypre zvieratá.

Objekt je určený pre 2 400 ošípaných, ktoré majú vďaka mnohým svetlíkom a výkonnému vetraniu zabezpečené komfortné podmienky.

Pre fungovanie objektu má veľký význam podhľad z panelov Thermano Agro s hrúbkou 50 mm.

Také riešenie umožňuje zachovať vnútri objektu primeranú teplotu – termoizolácia Thermano Agro skutočne chráni zvieratá pred príliš vysokými aj príliš nízkymi teplotami – a stabilné tepelné podmienky eliminujú problém tepelného stresu zvierat, čo pozitívne vplýva na efektívnosť chovu.

Dodatočnou výhodou termoizolácie z panelov PIR je ich úplná odolnosť proti pôsobeniu organických zlúčenín, ako aj možnosť umývania vysokotlakovým čističom.

Na výstavbu objektu sa použili nasledujúce materiály Balex Metal:

 

.

?