product main image product main image (small)

Thermano Agro Alu Tepelnoizolačné panely PIR

TEPELNÁ STABILITA A ODOLNOSŤ VOČI PLESNIAM A HUBÁM

Zateplenie budovy Thermano Agro Alu je  spôsob na zabezpečenie najlepších a stabilných tepelných podmienok vo vnútri poľnohospodárskych budov, bez ohľadu na poveternostné podmienky vonku.

Thermano Agro Alu cez leto chráni pred úpalmi, počas zimy sa stará o tepelný komfort zvierat. Jednoliata biela farba z  vnútornej strany izolácie, zaručuje vo vnútri budovy prirodzené prostredie pre chov zvierat.
Panely, okrem najlepších tepelnoizolačných parametrov, sú vysoko odolné voči amoniaku, hubám, plesniam a tiež voči zakladaniu hniezd  hmyzom, hlodavcami a vtákmi.

Thermano – tepelnoizolačné panely s jadrom s modifikovaným polyuretánom (polyizokyanurát – PIR), ktorý zaručuje najnižší koeficient tepelnej vodivosti medzi všeobecne dostupnými materiálmi, ktoré sa používajú na zatepľovanie objektov. Koeficient tepelného odporu  na úrovni λ = 0,023 (W/mK) zaručuje perfektné zateplenie každej budovy pri prakticky dvojnásobne menšej hrúbke izolácie, v porovnaní s väčšinou používaných materiálov.

Správna tepelná izolácia hospodárskych budov zaručuje:

  • vyššiu produktivitu a rentabilitu chovu zvierat
  • maximálne množstvo mlieka a stabilný rast hmotnosti chovu
  • optimálne využitie hodnoty krmiva
  • eliminovanie problému tepelného stresu počas letného obdobia
  • zníženie výskytu chorôb zvierat
  • predĺženie obdobia skladovania plodov
  • minimalizácia výkyvov teploty počas dňa

 

Referenčné položky

Chliev

Predstavený chliev je objekt s rozlohou 2 tisíc m2, ktorý postavili v Mazovskom vojvodstve.

Je to typická hospodárska budova s klasickým rozdelením na 4 priestorypre zvieratá.

Objekt je určený pre 2 400 ošípaných, ktoré majú vďaka mnohým svetlíkom a výkonnému vetraniu zabezpečené komfortné podmienky.

Pre fungovanie objektu má veľký význam podhľad z panelov Thermano Agro s hrúbkou 50 mm.

Viac ...

Technické parametre

Názov Thermano Agro Alu - tepelnoizolačné panely PIR
Typy zámok (spájania panelov) BASIC (jednoduché)
Obloženie 50 μm hliník so zvýšenou mechanickou odolnosťou
Celková šírka [mm] 1200
Modulárna šírka (pokrytia) [mm] 1200
Hrúbka peny PIR [mm] 50, 60, 80 (objednať: 30, 40, 100)
Štandardná dĺžka [mm] 4000
Nastaviteľná dĺžka [mm] max. 5 000
Koeficient tepelnej vodivosti λ [W/mK] 0,023
Objemová hustota [kg/m³] 30
Odolnosť voči prieniku vodnej pary [μ] 50-100
Pevnosť v tlaku pevnosť v tlaku 200 kPa (20 t/m²) pri 10 % deformácii
Trieda reakcie na oheň eurotrieda E podľa EN ISO 11925-2
Certifikáty CE podľa 13165:2001; spĺňa požiadavky európskej smernice 2012/31/EÚ

Hlavným materiálom, ktorý sa používa na výrobu panelov Thermano Agro Alu, je polyizokyanurát (PIR), ktorý je z oboch strán zabezpečený plynotesným obkladom, ktorý sa skladá z niekoľkých vrstiev polymérov a z hliníkovej fólie.

Vysoká plynotesnosť obkladov Thermano zaručuje stálosť tepelnoizolačných vlastností počas dlhých rokov, na rozdiel od iných materiálov na báze polyuretánu, ktoré nie sú zabezpečené takým obkladom, napr. striekané izolácie (in situ).

Jadro panelov (PIR) sa vyrába polymerizáciou dvoch hlavných zložiek: polyolov a izokyanátov s prímesou modifikujúcich látok. Má štruktúru uzatvorených pórov, to znamená, že materiál predstavuje podstatnú bariéru pre kapilárne prenikanie vody a pre difúziu vodnej pary.

Panely majú vynikajúce mechanické vlastnosti, trvácnosť, nízku nasiakavosť a iné fyzikálno- chemické vlastnosti, vďaka ktorým je tento materiál určený na používanie v tých najnáročnejších stavbách.

Hrúbka panelov Thermano Agro Alu a koeficient tepelnej vodivosti

*Hrúbky sú k dispozícii na požiadanie. Minimálna jednorazová objednávka je 2000 m²

Spájanie panelov

Zámka Basic (rovná hrana)

Thermano Agro Alu ako podhľad

Správna tepelná izolácia hospodárskych budov zaručuje:
- vyššiu produktivitu a rentabilitu chovu zvierat
- maximálne množstvo mlieka a stabilný rast hmotnosti chovu
- optimálne využitie hodnoty krmiva
- eliminovanie problému tepelného stresu počas letného obdobia
- zníženie výskytu chorôb zvierat
- predĺženie obdobia skladovania plodov
- minimalizácia výkyvov teploty počas dňa

Opýtajte sa na tento produkt

Kliknutím sem môžete prechádzať alebo dať súbor

Your browser doesn't have Flash, Silverlight or HTML5 support.

Súbory

pdf
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach – Thermano Agro (PL)363.84 KB
pdf
Klasifikácia v rozsahu reakcie na oheň – Thermano a Thermano Agro (PL)1.46 MB
pdf
Katalóg – Thermano Agro (SK)4.57 MB
pdf
Katalóg – priemyselné a poľnohospodárske budovy (SK)4.66 MB
pdf
Všeobecné podmienky predaja (SK260.11 KB

.

?