product main image product main image (small)

Lišta pod hrebenáč WPDG/025 systému Elegant

Lišta pod hrebenáč WPDG/025 je klampiarsky doplnok strešného systému Elegant.

Je dostupná v tých istých typoch a farbách ako falcované panely.

Technické výkresy

Lišta pod hrebenáč WPDG/025

Farby

Organické povlaky

SP Polyester

Získajte viac informácií o povrchovej úprave

3011

8004

8017

8019

9010

6005

9005

8012

7016

6020

3016

1015

3000

6011

5010

1003

9007

9002

Povlaky Prémium

Cesar 55 Polomatná

Získajte viac informácií o povrchovej úprave

9010

9005

8017

7016

9006

Organické povlaky

SP Polyester matná perla

Získajte viac informácií o povrchovej úprave

8637M

7016M

9005M

8620M

8019M

3301M

7591M

6490M

Metalické povlaky

Získajte viac informácií o povrchovej úprave

ALUZINOK + EASYFILM®

POZINKOVANÝ PLECH

Súbory

pdf
Katalóg – obytné budovy (SK)4.58 MB
pdf
Všeobecné podmienky predaja (SK)260.11 KB

.

?