product main image product main image (small)

Thermano Agro Fiberglass Tepelnoizolačné panely PIR

VÝNIMOČNÁ ŽIVOTNOSŤ

Thermano Agro Fiberglass je tepelnoizolačný materiál pre hospodárske budovy pre zvieratá, ako sú ošípané, hydina a kravy. Dosky majú jadro z tuhej PIR peny, ktorá zaručuje vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti a je úplne bezpečná pre ľudí a zvieratá.

Najdôležitejšou vlastnosťou dosiek Thermano Agro Fiberglass je ich mimoriadna odolnosť. Zabezpečuje sa aplikáciou  špeciálna podšívka z polyesterovej živice s prídavkom sklenených vlákien z vnútornej strany. Táto kombinácia umožňuje bezpečné čistenie dosiek pomocou vysokotlakových umývačiek a navyše chráni dosky pred mechanickým poškodením počas prepravy a montáže. Tvrdé penové jadro z PIR, ktoré má veľmi vysokú pevnosť v tlaku (200 kPa), spôsobuje, že doska je menej citlivá na mechanické poškodenie.

Dosky sú tiež veľmi odolné voči prchavým organickým zlúčeninám a dokonca aj hmyzu, hlodavcom a ďalším škodcom.

Jadro tvrdej PIR peny, ktoré má veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti, umožňuje aplikovať tenšiu vrstvu tepelnej izolácie v porovnaní s inými materiálmi používanými na izoláciu.

Zabezpečenie tepelného komfortu pri použití dosiek zo sklenených vlákien Thermano Agro Fiberglass ponúka množstvo výhod spojených s chovom:

  • vyššia produktivita a ziskovosť chovu zvierat

  • maximálny výnos mlieka a stabilný prírastok hmotnosti hospodárskych zvierat

  • optimálne využitie hodnoty krmiva

  • odstránenie problému tepelného stresu vyskytujúceho sa v lete

  • zníženie výskytu zásob

  • predĺženie obdobia skladovania poľnohospodárskych výrobkov

  • minimalizovanie kolísania teploty počas dňa

 

Technické parametre

Názov Thermano Agro Fiberglass - Tepelnoizolačné panely PIR
Typy zámok (spájania panelov) BASIC (jednoduché)
Obloženie na jednej strane nenasýtená polyesterová živica vystužená sklenenými vláknami s vysokou mechanickou odolnosťou; z druhej strany viacvrstvové s hliníkom
Celková šírka [mm] 1200
Modulárna šírka (pokrytia) [mm] 1200
Hrúbka peny PIR [mm] 50, 60, 80 (objednať: 30, 40, 100)
Nastaviteľná dĺžka [mm] max. 5000
Koeficient tepelnej vodivosti λ [W/mK] 0,027-0,028
Objemová hustota [kg/m³] 30
Odolnosť voči prieniku vodnej pary [μ] 50-100
Pevnosť v tlaku pevnosť v tlaku 200 kPa (20 t/m²) pri 10 % deformácii
Trieda reakcie na oheň eurotrieda F podľa EN ISO 11925-2
Certifikáty CE podľa 13165:2001; spĺňa požiadavky európskej smernice 2012/31/EÚ

DOSTUPNÉ HRÚBKY

Hrúbka panelov Thermano d
[mm]

Lambda λ [W/mK] 

Tepelný odpor

R [m2K/W]

Izolačný koeficient

U [W/m2K] 
30* 0,028 1,05 0,93
40* 0,028 1,40  0,70 
50 0,028 1,75 0,56
60 0,028 2,10 0,47
80 0,027 2,95 0,34
100* 0,027  3,70 0,27 

*Hrúbky sú k dispozícii na požiadanie. Minimálna jednorazová objednávka je 2000 m²

ZLOŽENIE DOSKY

Hlavným materiálom používaným pri výrobe panelov zo sklenených vlákien Thermano Agro Fiberglass je polyizokyanurát (PIR), ktorý je zvonku chránený plynotesným obložením a zvnútra vrstvou polyesterovej živice so sklenenými vláknami. Konštrukcia opláštenia Thermano Agro Fiberglass zaručuje dlhodobú stabilitu parametrov tepelnej izolácie.

Doska jadra (PIR) je výsledkom polymerizácie dvoch hlavných zložiek: polyolov a izokyanátov s pridaním modifikujúcich látok. Má uzavretú bunkovú štruktúru, čo znamená, že materiál je dôležitou bariérou pre transport kapilárnej vody a difúziu vodných pár.

Dosky sa vyznačujú vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami, trvanlivosťou, nízkou absorpciou vody a ďalšími fyzikálno-chemickými vlastnosťami, ktoré predurčujú materiál na použitie v najnáročnejších konštrukčných prostrediach.

DODATOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO NA MONTÁŽ TERMANO AGRO FIBERGLASS

Spojovací profil H

Spojovací profil C

Upevňovací vešiak

Spájanie panelov

Basic zámok (rovná hrana)

Thermano Agro Fiberglass ako vrchný poťah

Myšlienka vytvorenia dosky zo sklenených vlákien Thermano Agro Fiberglass s polyesterovou podšívkou s prídavkom
laminát používaný ako vrchný poťah v budovách pre hospodárske zvieratá, výstavy
z niekoľkých dôležitých očakávaní investorov a sú to:

- vysoká chemická odolnosť
- vysoká odolnosť proti mechanickému poškodeniu
- ľahké čistenie pomocou profesionálnych tlakových umývačiek a čistiace prostriedky
- jednoduchá a nekomplikovaná montáž
- pocit čistoty, estetiky

Opýtajte sa na tento produkt

Kliknutím sem môžete prechádzať alebo dať súbor

Your browser doesn't have Flash, Silverlight or HTML5 support.

.

?