Skip to main content

Jak zamontować płyty warstwowe w układzie poziomym?

10 października 2017

Instrukcja montażu płyt warstwowych w układzie poziomym.

Instrukcja montażu płyt warstwowych w układzie poziomym.

1. Do rozładunku dużych płyt warstwowych i blach trapezowych należy wykorzystać wózki widłowe z dużym podparciem i dużym rozstawem wideł. 

2. Montaż płyt warstwowych należy rozpocząć od instalacji obróbki startowej wykonanej z grubszej blachy. Odpowiednie położenie elementu należy sprawdzić poziomicą. Pozwoli to odpowiednio wypozycjonować pierwszą płytę.

3. Wszelkie miejsca styku płyty warstwowej z konstrukcją powinny być uszczelnione przy pomocy impregnowanej uszczelki samoprzylepnej. Uszczelki samoprzylepne należy stosować zarówno na obróbce startowej jak i ławach fundamentowych, słupach konstrukcyjnych, ramach, ryglach i płatwiach. 

4. Przed ułożeniem pierwszego rzędu płyt należy zamocować okapnik z odpowiednim kapinosem, potrzebnym do odprowadzenia spływającej deszczówki poza lico ściany czy ławy fundamentowej. Zamocowanie właściwego okapnika po ułożeniu płyty warstwowej może stać się niemożliwe. 

5. Ze względu na znaczny ciężar, odwracanie płyt warstwowych powinno wykonywać kilku pracowników. Przed zamocowaniem płyty do konstrukcji należy zdjąć folię ochronną od strony wewnętrznej. Z uwagi na możliwość wybrudzenia płyt na placu budowy, folię od strony zewnętrznej należy usunąć jak najpóźniej. Jednak musi się to odbyć w ciągu 3 tygodni od daty produkcji. 

6. Jeżeli jest to konieczne, płyty warstwowe można delikatnie dobić przez drewniany klocek, tak aby nie uszkodzić zamków i krawędzi. 

7. Przed zamocowaniem płyt należy skontrolować  dokładnie ich ustawienie przy pomocy długiej poziomnicy. 

8. Montażu płyt do konstrukcji stalowej dokonuje się przy pomocy wkrętów. Powinny być to wkręty samowiercące do stali, koniecznie z podkładką uszczelniającą. Należy przy tym zwrócić uwagę na odpowiednie ustawienie sprzęgła wiertarki zabezpieczające przed przeciąganiem wkrętów i powstawaniem wgłębień w okładzinie zewnętrznej. Wkręty powinny być mocowane w odległości 3,5 cm od krawędzi płyty. 

9. Należy pamiętać o uzupełnianiu uszczelki samoprzylepnej na kolejnych dostępnych elementach konstrukcji. 

10. Konstrukcja zamków płyt warstwowych Balex Metal pozwala na zapewnienie maksymalnej szczelności i współpracę płyt sąsiadujących, a aplikowana z zamek uszczelka  poliuretanowa zabezpiecza ciągłość termoizolacji pomiędzy płytami warstwowymi. 

11. Płyty warstwowe są materiałami stosunkowo lekkimi. Nie mogą one przenosić obciążenia innego, niż ciężar własny. Ciężar płyt warstwowych płyt grubości 100 mm to około 12,5 kg na metr kwadratowy. W zależności od ich długości należy je przenosić przy pomocy specjalnego sprzętu. Balex Metal dostarcza płyty warstwowe docięte na długości z milimetrową dokładnością. Czasem jednak niezbędne jest docięcie ich na budowie. Docinanie może być dokonywane wyłącznie piłami lub wyrzynarkami wyposażonymi w zęby do cięcia blach stalowych. 

12.  Wykonując kolejne etapy montażu należy pamiętać o zachowaniu szczelin technologicznych od 10 do 20 mm pomiędzy płytami. Dla zachowania ciągłości termoizolacji, szczeliny te należy dokładnie wypełnić pianką poliuretanową niskoprężną. Obróbki blacharskie pionowe, kryjące dylatacje między płytami warstwowymi, powinny być wykonane w wersji przestrzennej, tak by mogły kompensować możliwe ruchy termiczne okładziny płyt. Ich pionowe ustawienie należy kontrolować przy użyciu długiej poziomnicy. A mocowanie przy użyciu wkrętów samowiercących z uszczelką, lub nitów szczelnych, w rozstawie co około 30 cm.