Skip to main content
Planet Passionate Communities

Planet Passionate Communities

Jesienią 2021 roku uruchomiliśmy Planet Passionate Communities, filantropijne ramię naszego 10-letniego, globalnego programu zrównoważonego rozwoju Planet Passionate.

Poprzez inicjatywę Planet Passionate Communities staramy się wspierać ludzi i społeczności na całym świecie, jednocześnie promując zrównoważone praktyki przy użyciu odpowiedzialnie pozyskiwanych materiałów.

Inicjatywa Planet Passionate Communities ma wymiar zarówno lokalny, jak i globalny. Tworząc lokalny wpływ, dążymy do zbudowania świata, który jest zasilany energią odnawialną, z zerową emisją dwutlenku węgla netto, w którym gospodaruje się wodą w sposób zrównoważony i chroni cenne zasoby Ziemi.

U podstaw Planet Passionate Communities leży ambicja stworzenia pozytywnej spuścizny i lepszego świata. Tworząc lokalne dziedzictwo, wszyscy jesteśmy zdeterminowani, aby wykorzystać naszą wiedzę, aby wywrzeć pozytywny wpływ na ludzi i społeczności na całym świecie oraz aby rozwijać program zrównoważonego rozwoju dla wszystkich.