Skip to main content

Każdy może pomóc planecie

Działalność człowieka spowodowała, że na co dzień odczuwamy zmiany zachodzące w klimacie. Tylko 2°C dzielą nas od punktu krytycznego. Jeśli nie zredukujemy gazów cieplarnianych i nie zatrzymamy wzrostu temperatury, zmiany mogą być już nieodwracalne. Zanieczyszczenie środowiska oraz ginące gatunki zwierząt, to zamknięty krąg, który należy natychmiast przerwać. Dlatego trzeba działać! To jest wspólne wyzwanie, które musimy podjąć razem!

Planet Passionate, do czego dążymy?

1. Energia

 • Nasze bezpośrednie wykorzystanie energii odnawialnej będzie na poziomie 60%.
 • Będziemy wytwarzać własną energię odnawialną na poziomie 20%.
 • Naszym celem jest również instalacja paneli fotowoltaicznych we wszystkich lokalizacjach Balex Metal.

2. Dwutlenek węgla

 • Chcemy osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla do 2030 r.
 • Dążymy do tego, aby flota Balex Metal stała się zeroemisyjna już w 2025 r.
 • Zobowiązujemy się obniżyć o połowę CO2 powstające przy realizacji dostaw do naszych partnerów.

3. Gospodarka odpadami

 • Naszym priorytetem jest również gospodarka odpadami o obiegu zamkniętym. Każdy w Balex Metal będzie odgrywał ogromną rolę w realizacji tego planu.
 • Nasze procesy produkcyjne staną się zero-odpadowe do 2030 r.
 • Butelki PET pochodzące z recyclingu, będą wykorzystywane w naszych procesach produkcyjnych.

4. Woda

 • Chcemy znacznie wpłynąć na procesy oszczędzania wody. Dbanie o zasoby wodne to kolejne z naszych zobowiązań.
 • Zbierania wody deszczowej będzie miało miejsce we wszystkich lokalizacjach Balex Metal.
 • Staliśmy się również częścią ambitnych projektów oczyszczania oceanów.

Planet Passionate 2030, nasza wizja


Walka ze zmianami klimatycznymi, ochrona środowiska oraz gospodarka odpadami o obiegu zamkniętym to priorytetowe działania, które w ciągu 10 lat muszą przynieść ogromną zmianę w sposobie naszego funkcjonowania. Realizacja strategii zrównoważonego rozwoju ma służyć otoczeniu, nam i naszym pokoleniom. Planet Passionate to idea, która ma zmienić nas wszystkich, a tym samym wpłynąć na obraz otaczającego nas środowiska. To nie suchy projekt do wykonania, lecz konkretne zadania i cele, które możemy osiągnąć tylko wspólnie.


Nasze inicjatywy

wspieranie społeczności

Wspieranie społeczności

Partnerstwo z GOAL, międzynarodową agencją humanitarną, ma na celu wspieranie pozytywnych transformacji na całym świecie, jednocześnie promując nasze cele zrównoważonego rozwoju Planet Passionate. We współpracy z GOAL chcemy pomóc w rozwijaniu infrastruktury opieki zdrowotnej i edukacyjnej.
oczyszczanie ocenów

Oczyszczanie oceanów

Do 2025 roku chcemy zrealizować 5 projektów oczyszczania oceanów ze śmieci. Pierwszym tego efektem jest 180 ton odpadów morskich, które zostały zebrane przy współpracy z Fundacją Ecoalf.
oczyszczanie ocenów

Ochrona lwów

Populacja lwów w Afryce spadła w ciągu ostatnich dwóch dekad aż o połowę. Dlatego cała Grupa Kingspan współpracuje z Born Free Foundation, aby wspomóc ratowanie tych zwierząt.
Pride of Meru to projekt, w którym działania są skoncentrowane na monitorowaniu lwów z regionu Meru-Kora. Zbieranie danych, jedna z istotnych części tego projektu, ostatecznie ma prowadzić do minimalizowania zagrożeń wobec tego gatunku.