Skip to main content

Jak zamontować rynnę Zenit?

10 października 2017

Instrukcja montażu systemu rynnowego premium Zenit.

Instrukcja montażu systemu rynnowego Zenit.

Zaletą systemu orynnowania premium Zenit jest jego błyskawiczny montaż i duża wytrzymałość.

1. Przed przystąpieniem do instalacji, należy przygotować wszystkie niezbędne elementy systemu oraz zestaw wkrętów do drewna.

2. W pierwszej kolejności należy przymocować łatwy okapowe do krokwi. Na zamontowanych deskach powinno się zaznaczyć odległości między hakami. Skrajne haki powinny być oddalone o 10 cm od krawędzi dachu. Pozostałe należy przymocować w odległości nie większej niż 60 cm od siebie. Wszystkie haki powinny być mocowane na wysokości krokwi.

3. Następnym krokiem jest odpowiednie zaznaczenie na hakach miejsc, w których wykonane zostaną gięcia. W tym celu można posłużyć się poziomicą i miarką, by pomiar był precyzyjny. Zaleca się, by spadek nie był mniejszy niż pół milimetra na każdy 1 metr bieżący rynny.

4. Po oznaczeniu haków można przystąpić do ich zaginania.

5. Następnie przy pomocy wkrętów mocujemy haki do łat okapowych. Instalację należy rozpocząć od haków skrajnych, tak by połączyć je sznurkiem, do którego będzie można przyrównać pozostałe haki. Sznurek rozciągamy między noskami i spodami uchwytów w celu odpowiedniego ustawienia jednolitego spadu na wszystkich uchwytach. Po napięciu sznurka, haki montujemy w kierunku leja spustowego.

6. Kolejnym etapem jest układanie rynien na hakach. Należy pamiętać, by we właściwym miejscu przyłożyć do rynny sztucer i wykonać jego obrys. W ten sposób wyznaczymy miejsce na otwór spustowy. Wlot wycinamy nożycami pamiętając, by odpowiednio zabezpieczyć ostre krawędzie.

7. Po ułożeniu rur należy zacisnąć zatrzaski haków, by zabezpieczyć mocowanie. Opcjonalnie można wzmocnić połączenie między rynnami sztywnym drutem.

8. Następnym krokiem jest montaż złączek. W tym celu należy założyć złączkę na przednie wywinięcie łączonych rynien, a następnie tylną część złączki zamknąć na wywinięciu rynny. Elementy systemu Zenit montuje się bardzo szybko.

9. Kolejną czynnością jest założenie denka na końcu rynny. Jego montaż wykonujemy poprzez dociśnięcie. Podobnie jak większość elementów systemu Zenit nie wymaga on dodatkowego uszczelnienia silikonem.

10. Ostatnim etapem jest instalacja rury spustowej, którą mocujemy do ściany za pomocą obejmy. Następnie łączymy rurę spustową z wylewką.

W razie pytań prosimy o kontakt z naszymi doradcami technicznymi pod numerem: +48 801 000 807

Podobne artykuły